Mesterséges intelligencia a NAV-nál

Az új testületet illetően a megfogalmazott célok meglehetősen általánosak, tágak.

A Magyar Közlöny tegnapi, február 23-i számában jelent meg az 1080/2022. (II. 23.) számú kormányrendelet, mely „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoport” felállítását írja elő.

Hirdetés

Az indoklás szerint a javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületre a NAV „adatvagyonában meglévő értékek kiaknázása és ennek révén a tudományos módszertanok és az adózási, adóztatási tapasztalatok szinergiájának a közteherviselés szolgálatába állítása érdekében” van szükség.

A rendelet tételesen előírja a munkacsoport feladatait:

„A NAV MI Munkacsoport a NAV adatvagyona vonatkozásában
a) javaslatot dolgoz ki a szemantikus adatvagyon kataszterre, valamint a gépi tanuláshoz szükséges címkézés módszertanára, a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény szerint létrehozott közadatkataszterhez illeszkedő módon,
b) vizsgálatot végez a tanító algoritmusok vonatkozásában,
c) javaslatot dolgoz ki a validálási módszertanra,
d) fejleszti a nem kontrollált gépi tanulást,
e) prezentálja, publikálja, népszerűsíti az eredményeket.”

A NAV MI Munkacsoport elnöke az adópolitikáért felelős miniszter által – a NAV vezetőjének javaslatára – kijelölt személy, tagjai:

a) a NAV MI Munkacsoport elnöke;
b) a NAV vezetője;
c) állandó tagként:
ca) az adópolitikáért felelős miniszter,
cb) az informatikáért felelős miniszter,
cc) az e-közigazgatásért felelős miniszter,
cd) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter,
ce) a NAV vezetője,
cf ) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője,
cg) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,
ch) a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium vezetője,
ci) a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont vezetője, valamint
cj) a Digitális Jólét Program szakmai vezetője által kijelölt legfeljebb 2 személy;
d) a közigazgatás és a tudományos élet kiemelt szaktudással rendelkező szereplői közül a NAV MI Munkacsoport elnöke által meghívott külső szakértők, akik a feladatukat a NAV MI Munkacsoportban a NAV-val kötött egyedi megállapodás alapján látják el.

A külső szakértő maga helyett helyettesítő személyt nem jelölhet ki. Az állandó tagok külön díjazásra nem jogosultak.

Azóta történt

Előzmények