Jogszerű a benzinkutakon a forgalmi vonalkódjának beolvasása

Az adatvédelmi hatóság vezetője hivatalos tájékoztatójában két fontos jogi vonatkozást emelt ki.

Amikor megjelentek a hatósági áras üzemanyagról szóló jogszabályok, azonnal nyilvánvaló volt, hogy ez a helyzet különleges következményekkel jár a benzinkutakra adatvédelmi szempontból nézve is, így nem meglepő, hogy gyorsan előjöttek problémák is.

A NAIH nevében megszólaló Péterfalvi Attila elnök tegnap kiadott állásfoglalásában több, hasonló ügyben érkező beadványra reagált. A hatósághoz fordulók két dolog törvényessége felől érdeklődtek az egyik üzemanyagforgalmazó gyakorlatával kapcsolatban: jogszerű-e az, hogy a töltőállomáson a jogosultság ellenőrzéséhez beolvassák és rögzítik a forgalmi engedélyen lévő vonalkódos információkat, illetve törvényes-e az, hogy minderről az üzemanyagtöltő állomásokon nincs tájékoztató, illetve az egyik kúton munkatársak szóban sem tudtak felvilágosítást adni.

Az első kérdésre a válasz (Péterfalvi Attila rövid reakcióját még rövidebben összefoglalva): ha az adatgyűjtésre és kezelésre egy vonatkozó törvény lehetőséget biztosít, akkor az törvényes, feltéve, ha az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályokat is teljesítik az adatkezelők. Mivel a vonatkozó törvény létezik, vagyis feladataik ellátásához a benzinkutaknak ellenőrizniük kell az adatokat, így a helyzet a következő az elnök megfogalmazásában:

Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az adatokat rögzíti, úgy azokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítja adóügyi ellenőrzés céljából.

A beadványok másik kérdésére, a tájékoztatással kapcsolatosra Péterfalvi Attila közli, hogy az adatkezelőknek az adatgyűjtéssel kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségük van, ez alól nem bújhatnak ki – elvileg. Ugyanis az elnök által idézett GDPR-előírás meglehetősen lazán, nem is kis-, hanem nagykaput kínálva szabályozza ezt a kérdést: „A GDPR nem írja elő, hogy a 13. cikk alapján az érintett rendelkezésére bocsátandó információkat milyen formában vagy intézkedésekkel kell az érintettek rendelkezésére bocsátani, azonban egyértelművé teszi, hogy az adatkezelő felelőssége, hogy átláthatósági célokból a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megtegye a »megfelelő intézkedéseket«”.

Az indoklás következő bekezdése aztán szélesre tárja az ajtót: „A GDPR rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi tájékoztatás az adatkezelés helyszínén, pl. az üzemanyagtöltő állomás fizetőhelyén, vagy a töltőállomás kútjainál, továbbá az adatkezelő honlapján közzétéve – amennyiben rendelkezik weboldallal -, de más igazolható módon is megtörténhet.”

Hogy mi az a „más igazolható mód” ezekben az esetekben – az nem világos a NAIH elnökének állásfoglalásából sem.

Azóta történt

Előzmények