Mi sem követjük az informatikai divatot

Nem ismerik az emberek a legújabb információtechnológiai fogalmak jelentését – derül ki a Szonda-Ipsos legfrissebb infokommunikációs kutatásából. Bár külföldön – ahogy arról lapunkban több alkalommal is hírt adtunk – már számos hasonló, a technikai terminológia ismertségét feltérképező vizsgálatot végeztek, tudomásunk szerint hazánkban ez az első. A felnőtt lakosságot reprezentáló 1500 fő megkérdezésével végzett felmérésben hat újabb keletű technikai eszközről, illetve elnevezésről kellett eldönteni a válaszadóknak, hogy azok a felsorolt öt közül melyik kommunikációs formához kapcsolódnak.

A válaszadók egyedül a televíziózáshoz használt dekódert és az internetezéshez szükséges modemet tudták többé-kevésbé helyesen társítani, a többség azonban vagy egyetlen kommunikációs formához sem tudta kötni a vizsgált fogalmakat, vagy tévesen kapcsolta össze őket.

A legtöbbek által felismert eszközt, a dekódert a lakosok 42%-a szerint a televíziózáshoz használjuk, 10% azonban az internethez kapcsolódó berendezésként ismeri. Hasonlóan jó eredményeket ért el a modem, a megkérdezettek 40%-a az internethez, 11 %-a viszont a vezetékes telefonhoz társította. Nem meglepő a két, már-már hagyományosnak mondható eszköz jó szereplése, hiszen mindkét berendezés – a piacon és a köztudatban is – hosszabb ideje jelen lévő technológiát képvisel, ráadásul használatukhoz sem nagyobb anyagi ráfordításra, sem különleges szaktudásra nincs szükség.

Népszerű a Skype

Meglepőnek tűnik, hogy a legújabb technológiai megoldások közül a számítógépes telefonáláshoz szükséges Skype szoftvert ismerték a legtöbben. Az emberek 17%-a kötötte helyesen az internethez ezt a fogalmat, de a válaszadók közül 2-3%-nyian a mobil- és a vezetékes telefonálással is kapcsolatba hozták. A lakosság körében ennél kisebb ismertségnek örvend a 3G technológia. Az új alkalmazást 16%-nyian társították a mobiltelefonhoz, 11%-nyian pedig az internethez.

A megkérdezettek körében legkevésbé a hotspot és a set-top box elnevezések voltak ismerősek, mindössze 15%-uk rendelte őket a lehetséges kommunikációs formákhoz. Ezen belül is a hotspotot 9%-nyian az internethez, 3%-nyian pedig a mobiltelefonhoz kapcsolódó eszközként nevezték meg. A set-top boxról a válaszadók 8%-a gondolta úgy, hogy az az internetezéshez szükséges berendezés, míg 3-3%-nyian pedig a televíziózáshoz és a mobiltelefonáláshoz kötődő fogalomnak tartották.

Tájékozottabbak a fiatalok és a diplomások

Az érdemi válaszadók körében a legtöbb helyes választ minden esetben a 18 és 35 év közötti korosztály adta, a modem és a dekóder esetében a helyes válaszok 86, illetve 83%-a ettől a korosztálytól származik. Valamennyi kategóriára igaz az is, hogy a legtöbb jó választ a diplomások adták: a Skype programot 74%-uk, a 3G-t 56%, míg a hotspotot 52%-uk kapcsolta a megfelelő kommunikációs megoldáshoz.

Azóta történt

Előzmények