Megalakult a Magyar Távmunka Szövetség

Augusztus 27-én tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Távmunka Szövetség, az eseménynek a Budapesti Műszaki Főiskola adott otthont.

Hirdetés

A gazdasági kutatások szerint a távmunka munkaszervezési módszertana hatékonyságnövelést és költségcsökkentést tesz lehetővé a gazdasági szervezetek számára. Az információs társadalom célkitűzéseivel összhangban, a kormányzat és az EU is pályázatokkal, valamint stratégiai programokkal támogatja ennek a ma még kevéssé alkalmazott foglalkoztatási módnak az elterjedését. Az elkövetkező kb. 2 évben Magyarországon mintegy 100 000 új távmunkahely létrehozását prognosztizálják a szakemberek, amely a kimutatások szerint mintegy 100 milliárd forint beruházást jelent.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) szerint a távmunkában foglalkoztatottak száma jövőre elérheti a 80 ezret. Burány Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter becslésekre hivatkozva korábban azt közölte, hogy jelenleg Magyarországon 70 ezren dolgoznak távmunkában, ami a foglalkoztatottak közel két százaléka. Eközben a skandináv országokban a számítógép-használat elterjedtségének köszönhetően 30 százalék feletti ez az arány, míg az EU-átlag becslések szerint 13 százalék.

„A távmunkával kapcsolatban sok tévhit és információhiányból származó idegenkedés a tapasztalható a munkáltatói és a munkavállalói oldalon egyaránt. Szövetségünk célja, hogy ismeretterjesztéssel, a távmunkával elérhető gazdasági előnyök bemutatásával, szakinformációkkal és üzleti szemléletű modellekkel segítse e gazdaságserkentő foglalkoztatási forma elterjedését. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy időről időre bemutassuk a modern, kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő távmunkát támogató megoldásokat, és nem titkolom, »magasra állítjuk a mércét« az e piacon tevékenykedő cégeknek” – mondta bevezetőjében dr. Horvát Elek, a Magyar Távmunka Szövetség frissen megválasztott elnöke.

A Szövetség koordinátori szerepet kíván betölteni a gazdasági szereplők, a gazdaságpolitika irányítói, illetve a témában érintett civil és szakmai szervezetek között, és be kíván kapcsolódni a távmunkát érintő törvényi szabályozás munkálataiba is. A tagok szakmai érdekképviselete mellett szeretne rész vállalni a nemzeti távmunka stratégia kidolgozásában és végrehajtásában. Nemzetközi kapcsolatain keresztül szeretné elősegíteni a magyar távmunkavállalók bekapcsolódását a nemzetközi gazdasági életbe.

A Szövetség tagjai sorába várja mindazon cégeket és szervezeteket, amelyek tevékenységükből adódóan érdeklődnek a távmunka iránt.

Azóta történt

Előzmények