Hirdetés

Magyar Telekom: osztalékjavaslat, új vezető, új vezetői poszt

Ma két hír érkezett a Magyar Telekom háza tájáról. Az egyik a társaság gazdálkodását érinti, mivel a Magyar Telekom igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. 2006. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolóját, majd elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. A vállalat igazgatóság végül a 2006. gazdasági év után részvényenként 70 forint osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek minden 100 forint névértékű törzsrészvény után. A vezetőség szerint a javasolt osztalék összhangban van a társaság növekedési stratégiájával és azzal a törekvésével, hogy az eladósodottsági rátát a 30–40 százalék közötti céltartományban tartsa, ugyanakkor tükrözi a Magyar Telekom Csoport jelenlegi profitabilitását és pénzügyi helyzetét. Ezzel egy időben bejelentették azt is, hogy a Magyar Telekom 2007. április 26-án tartja éves rendes közgyűlését.

A másik hír személyi változásról szól, ugyanis a társaság igazgatósága 2007. április 1-jével Somorjai Évát nevezi ki a Magyar Telekom emberi erőforrás vezérigazgató-helyettesévé dr. Pásztory Tamás távozását követően. Somorjai Éva 41 éves, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. 1989-től a Magyar Hitelbank nemzetközi igazgatóságán, majd 1991 és 1994 között egy ingatlan-befektető cég adminisztrációs és pénzügyi vezetőjeként dolgozott Melbourne-ben. Hazatérése után a Pepsi-Cola Hungarynél helyezkedett el. 1996-tól a cég közép-európai üzleti részlegének humán erőforrás területén dolgozott különféle vezetői munkakörökben. 1999-től a nemzetközi szervezet- és képességfejlesztési terület, majd 2000-től a magyarországi cég HR-igazgatójává nevezték ki. 2001 októberétől dolgozik a Magyar Telekomnál. 2002-től a csoport emberi erőforrás ágazat igazgatója. Részt vett a vállalatcsoport HR-stratégiájának kidolgozásában, a nemzetközi és belföldi akvizíció személyzeti támogatásában, a vállalat-átalakítási és -fejlesztési program menedzselésében.

Somorjai Éva a kinevezés kapcsán elmondta: „Az előző években felépített professzionális és komplex humánerőforrás-munka megtartására és további fejlesztésére törekszem. Üzleti partnerként célom a cégcsoport működési kiválóságának megőrzése a magas képzettségű és értékes szakemberek fejlesztésével, a leghatékonyabb juttatási formák alkalmazásával, a munkatársi elégedettség növelésével. Továbbra is kölcsönös partnerségben kívánok dolgozni az érdekképviseletekkel. Munkámban az egymás iránti őszinteség, nyíltság és tisztelet ezentúl is alapérték.

A Magyar Telekom igazgatóságának tagjai emellett határoztak arról is, hogy új, az informatikáért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciót hoznak létre. A posztot betöltő személyéről később döntenek.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények