Hirdetés

Eljárás indul a Magyar Telekom és az Invitel ellen

A helyhez kötött telefonszolgáltatást végző cégek ellenőrzését követően a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett az Invitel Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. ellen, illetve a Magyar Telekom Nyrt. egyes díjcsomagjai esetében maga indított eljárást kötelezettség teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben – áll a hatóság közleményében.

Az NHH Tanácsa korábbi határozatában kötelezettségként írta elő a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalmát. A határozat értelmében a szolgáltatók a határozott idejű előfizetői szerződések időelőtti felmondását, vagy egy kedvezőbb díjcsomagra történő váltást nem szankcionálhatják az adott szerződés teljesítésére fordított költségekkel, illetve a teljesítés során nyújtott kedvezményekkel aránytalan módon. A kötelezés a korábbi monopolszolgáltatókat, a Magyar Telekomot, az Invitelt és a Monortel/UPC-t érintette, de csak utóbbi cég tartotta be a határozatban előírt kötelezettségét.

A vizsgálat szerint az Invitel és esetenként a Magyar Telekom a korábban határozott idejű konstrukcióval kötött szerződéseket határozatlan idejű, de csak hűségnyilatkozattal igénybe vehető csomagokká változtatta – annak érdekében, hogy mentesüljenek a határozott idejű szerződésekre vonatkozó kötelezés alól. A határozatlan idejű díjcsomagokra a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének tilalma ugyan nem vonatkozik, de a fenti gyakorlat alkalmazásával a határozatban foglalt kötelezettségtől függetlenül az Invitel és a Magyar Telekom valószínűsíthetően jogszabálysértést követett el, ugyanis az elektronikus hírközlési törvény szerint a határozatlan idejű szerződések jogkövetkezmények nélkül felmondhatók.

A Magyar Telekom esetében az is vélelmezhető, hogy több határozott idejű csomagnál az alkalmazott kötbér összege és annak számítási módja nem felel meg a határozat előírásainak, ugyanis azok sem az előfizetőnek nyújtott kedvezménnyel, sem pedig a szerződés teljesítésére fordított költséggel nem indokolhatók, illetve azokkal nem arányosak.

Amennyiben az NHH gyanúja beigazolódik, az érintett szolgáltatók a hivatali eljárásban hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítéséből származó előző üzleti évi árbevételének 0,25 százalékának, míg a tanácsi eljárásban 0,5 százalékának megfelelő bírsággal sújthatók.

Azóta történt

Előzmények