Jó évet zárt tavaly a Magyar Telekom

Összesen 15,0 milliárd forint osztalékot fizet a részvényeseknek a 2021-es eredménye után a Magyar Telekom Nyrt.; a tavalyi 54,544 milliárd forint adózott eredményből fennmaradó 39,544 milliárd forintot az eredménytartalékba helyezik.

A vállalat hivatalos közleményben számolt be a tavalyi évet értékelő keddi közgyűléséről, ahol jóváhagyták a Magyar Telekom nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi egyedi éves beszámolóját 1 310 465 millió forint főösszeggel és 54,544 milliárd forint adózott eredménnyel.

A közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az igazgatóság javaslatát fogadta el. Az osztalék kifizetésének első napja 2022. május 10. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. április 29.

Közölték, hogy a közgyűlés döntött a Telekom alaptőkéjének 3,694 milliárd forinttal történő leszállításáról 100 580 135 200 forintra – tőkekivonás céljából. Ennek végrehajtására a társaság 1 042 742 543 darab, egyenként 100 forint névértékű, névre szóló, dematerializált, "A" sorozatú törzsrészvényei számát csökkenti 36 941 191 darab saját tulajdonában lévő részvény bevonásával.

Az alaptőke leszállítása a részvényesek részvénytulajdonát nem érinti, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen megemelkedik. A részvényesek részére a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik – közölték.

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően fogadta el a Telekom módosított javadalmazási politikáját, valamint 2021. évi üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentését.

Azóta történt

Előzmények