Bírósági döntés a linkelés szabadságáról

Az Európai Unió Bírósága mint legfelsőbb fórum a múlt héten hozott döntést egy hozzájuk Svédországból benyújtott ügyben, és a döntés kimondja, hogy „egy internetes oldal tulajdonosa a szerzői jog jogosultjainak engedélye nélkül utalhat hiperlinkek révén olyan védett művekre, amelyek egy másik internetes oldalon szabadon hozzáférhetőek. Akkor is ez a helyzet, ha az internethasználók számára úgy tűnik, hogy a linkre kattintva a mű a linket tartalmazó oldalon jelenik meg” (a szakszöveg fordítása a Jogi Fórum híradásából származik).

Vagyis a valószínűleg mintaadó ítélet nem az egyébként valamilyen módon – pl. előfizetéssel – korlátozott hozzáférésű tartalmakra vonatkozik, hanem olyanokra, amelyek ugyan a szerzői jog védelme alatt állnak, ám a jog birtokosa valahol szabadon hozzáférhetővé tette őket.

Hirdetés

Kell-e engedély a linkhez?

Az előzményekről az IT café is beszámolt: az ügy alperese, a Retriever Sverige egy olyan oldalt működtet, ahol más oldalakon található tartalmakra mutató linkeket helyeznek el. A Göteborgs-Posten újságírói azt nehezményezték, hogy a saját oldalukon szabadon hozzáférhetően közzétett írásaik linkjét a Retriever a hozzájárulásuk nélkül jelentette meg – azzal érveltek, hogy a szerzői jog szerint a jogtulajdonos engedélye szükséges a nyilvánosságra hozatalhoz.

Az illetékes svéd fellebbviteli bíróság annak eldöntését kérte az Európai Bíróságtól, hogy az uniós jog szerint a Retriever lépése nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e: amennyiben ez így lenne, akkor sérült a szerzők rendelkezési joga alkotásaik felett.

Az Európai Bíróság finom jogi distinkciókat tartalmazó ítéletet hozott: a védett művekre mutató linkek közzététele ugyan a nyilvánossághoz közvetítésnek minősül, ám figyelmeztetnek arra, hogy „a közvetítésnek új nyilvánosságot kell megcéloznia, tehát olyan nyilvánosságot, melyet az eredeti közvetítés engedélyezésekor a szerzői jog jogosultjai nem vettek figyelembe”.

Csak akkor illegális, ha védik

A Retriever esetében azonban ez az új nyilvánosság nem áll fenn, az eredeti helyen való megjelenéshez képest nem nyílt új mező: „E megállapítást nem kérdőjelezi meg az, ha az internethasználók számára úgy tűnik, hogy a linkre kattintva a mű a Retriever Sverige honlapján jelenik, míg valójában az a Göteborgs-Posten honlapjáról származik.”

Indoklásukban azonban megjegyzik, hogy ha az eredeti oldalon valamilyen műszaki megoldással védik a tartalmat, és a linket közlő ezt valamilyen megkerüli, az már jogtalan és illegális közzététel.

És egy nagyon fontos kiegészítés: „Végül a Bíróság kimondja, hogy a tagállamok nem biztosíthatnak szélesebb körű védelmet a szerzői jog jogosultjai számára a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmának kiterjesztésével. Ez ugyanis jogi különbségek, és ennélfogva jogbizonytalanság létrejöttével járna, míg a szóban forgó irányelv pontosan e problémákat kívánja orvosolni.”

Azóta történt

Előzmények