Egy Facebook-bejegyzés miatt is perelhet a főnököd

A Horváth és Társai DLA Piper gazdasági joggal foglalkozó ügyvédi iroda a közelmúltban már többször figyelmeztetett egy nyáron életbe lépő új munkajogi törvényre, mely alapján a munkavállalóknak a jövőben sokkal óvatosabbnak kell lenniük az internetes közösségi oldalakon és fórumokon a megszólalásaikat illetően, ugyanis egy hozzászólás miatt beperelheti őket a munkáltatójuk.

Hirdetés

A DLA Piper most sajtóközleményben igyekszik újra tudatosítani a munkavállalókban, hogy fel kell készülni az új helyzetre: „A munkáltatói oldalról pedig kiemelten érzékeny terület lehet a nyilvánosság, amely az internet elterjedésével és a közösségi oldalak használatával jóval szélesebb most, mint korábban volt. Amennyiben egy cégről volt vagy jelenlegi alkalmazottja a közösségi oldalakon olyan információkat tesz közzé, amely sérti a cég gazdasági érdekeit vagy jó hírnevét, ezzel hatalmas károkat okozhat a cég részére. Célszerű tehát mindent megtenni az ilyen szituációk megelőzése, vagy ha már megtörtént a baj, gyors orvoslása érdekében” – ismertette tapasztalatait Kozma Zoltán, a DLA Piper jogi szakértője.

A szakember szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy az alkalmazott mit jelentethet meg a munkáltatóról a különböző közösségi oldalakon. A jelenleg hatályos szabályozás csak annyit rögzít, hogy a munkavállaló munkaadója jogos gazdasági érdekeit nem sértheti vagy veszélyeztetheti, a 2012. július 1-jével hatályba lépő új Munka Törvénykönyve (Mt.) ugyanakkor ezt már kiterjeszti a munkaidőn kívüli időszakra is, s ez alapján az alkalmazott bizonyos korlátok között már munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas a munkáltató helytelen megítélésére. Kozma Zoltán szerint bár ezen új szabály egyértelműen alkalmazandó lehet a közösségi oldalak használatára is, persze nem jelenti azt, hogy a munkaviszony korlátlanul befolyásolhatja a munkavállaló munkaidőn kívüli magatartását.

Ugyanakkor ez a rendelkezés úgy is értelmezhető, hogy a munkavállaló nem posztolhat semmit, ami sérti munkaadója jogos gazdasági érdekeit, vagy a munkáltató helytelen megítéléséhez vezethet. Ebben az esetben a munkáltató szankciót alkalmazhat még akkor is, ha a munkavállaló munkaidején kívül használta ilyen célra a közösségi oldalakat. Jelentős kihívás lehet a munkáltatói oldal számára, hogy a közösségi oldalak jogi értelemben magánszférának számítanak, a munkaadó pedig az új Mt. alapján a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti, a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

Mindez igen nehéz helyzetbe hozhatja a vállalatokat, hiszen a munkavállalók által látogatott internetes oldalak nem ellenőrizhetőek korlátlanul, egy rosszul sikerült ellenőrzés eredményeképpen adott esetben még a munkavállaló indíthat személyhez fűződő jogainak megsértése miatt pert a munkáltató ellen.
A DLA Piper szakembere – magánemberként is – mindenkit óvatosságra, megfontoltságra és körültekintésre int, ha a közösségi médiáról van szó, de főleg a munkával, a munkaadókkal és a munkavállalókkal kapcsolatosan fő az elővigyázatosság. A munkáltatók figyelmét felhívja a belső szabályzatok és a munkavállalók oktatásának jelentőségére ezen a területen is, ahogy például a munkabiztonság területén bevett.

Kozma Zoltán a probléma relevanciáját megvilágítandó a következőkre is felhívta a figyelmet: a DLA Piper a közösségi média és a munka világának összefonódására vonatkozóan 250 munkáltató és 100 munkavállaló bevonásával végzett kutatást Angliában: „A megkérdezett cégek több mint kétharmada (76%), valamint a munkavállalók 95 százaléka jelen van a közösségi médiában. Bár a felmérés Angliában készült, a nemzetközi trendekhez hasonlóan a vállalatoknak Magyarországon is minimalizálnia kell az új médiával kapcsolatos kockázatokat, ezért javasoljuk, hogy a vállalatok önmaguk és dolgozóik védelme érdekében is belső szabályzataikban szabályozzák ezeket a kérdéseket.”

Hirdetés

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények