Korrekt hűségszerződéseket ígérnek a szolgáltatók

Hirdetés

A hűségszerződések átlátható, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartó, tisztességes és egységes feltételeinek alkalmazása érdekében önszabályozó ajánlást fogadtak el a legnagyobb hazai vezetékes és mobiltávközlési szolgáltatók. A Hírközlési Érdekegyeztető Tanácsban (HÉT) együttműködő cégek az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület előfizetői észrevételekre épülő javaslatai alapján, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak a témához kapcsolódó határozatait és javaslatait is figyelembe véve dolgozták ki a hűségvállalásokra vonatkozó ajánlást. A szolgáltatók meggyőződése szerint a hűségnyilatkozatos rendszer a hírközlési verseny természetes velejárója, amely tisztességes és átlátható feltételek mellett a fogyasztók érdekeit is szolgálja, és a kedvezmények révén az új technológiák és minőségi szolgáltatások gyors, széleskörű elterjedését, az információs társadalom kiteljesedését segíti.

Az ajánlás aláírói vállalták, hogy hűségnyilatkozat csak a szerződő felek dokumentált, egybehangzó akaratával léphet hatályba, és nem lehet kényszerítő jellegű, így az elkötelezettség időtartamának arányban kell állnia a kedvezményekkel. A listaár és a kedvezményes ár különbözete illetve az előfizető idő előtti felmondásakor kiszabott kötbér mértéke sem lehet aránytalan, indokolatlan mértékű. A hűségidőszak lejáratáról a szolgáltatók időben értesítik az előfizetőket, akik hozzájárulása nélkül, automatikusan a hűségnyilatkozat nem hosszabbodhat meg és nem alakulhat át határozatlan időtartamú szerződéssé. Ugyanakkor az előfizetők jogviszonya és szolgáltatásuk sem szűnhet meg váratlanul. Legalább 15 nappal előre történik az értesítés, ha a hűségidőszak lejárta után nyújtott szolgáltatás ára vagy más fontos jellemzője az előfizető számára hátrányosan módosul. A hűségnyilatkozatok és a kötbér feltételeit és számítási módszertanát, illetve mértékét a szerződő szolgáltató egyértelmű és átlátható módon határozza meg a hűségnyilatkozatban, és a honlapján is közzéteszi.

Az önszabályozó ajánlást aláíró szolgáltatók – a GTS-Datanet, az Invitel, a Magyar Telekom, a Pannon, a UPC Magyarország és a Vodafone Magyarország – vállalták, hogy amennyiben jelenlegi szerződéskötési gyakorlatuk ettől eltér, úgy 60 napon belül módosítják azt, és a továbbiakban az egységesen elfogadott feltételeknek megfelelően járnak el. A kezdeményezéshez az ajánlás aláírásával bármely más szolgáltató csatlakozhat – áll a HÉT közleményében.

Azóta történt

Előzmények