Hirdetés

Sok fiatal vesztette el a munkáját, még többen számítanak bércsökkenésre

Leginkább a szakképzésben tanuló fiatalok aggódnak a koronavírus miatt kialakult helyzet miatt, és a bölcsészek érzik magukat leginkább érintettnek a negatív következményekkel.

A Zyntern.com Állásportál idén második alkalommal végzett országos kutatást, amelynek fókusza a fiatalok (16-26 éves korosztály) munkaerő-piaci preferenciáinak vizsgálata volt.

A kutatás a közelmúltban zárult le, és több mint 3000 fiatal töltötte ki a 30 kérdéses kérdőívet az elmúlt egy hónapban. A kutatás kérdései többek között kitértek a fiatalok munkahely-választási tényezőire, pályakezdő fizetési igényükre, a legvonzóbb munkaadókra és a koronavírus munkaerő piaci hatásaira. Az eredmények feldolgozása folyamatban van, és egy átfogó elemzés hamarosan elérhető lesz az állásportál honlapján. A Zyntern.com csapata addig is összegyűjtötte a koronavírus munkaerő-piaci hatásait vizsgáló kérdésekre adott válaszok eredményeit.

Módszertan

A „Mi kell nekünk a cégektől 2020” kutatás célja az volt, hogy minél részletesebb és árnyaltabb információkat gyűjtsön a legfiatalabb munkavállalói célcsoportról. Éppen ezért a demográfiai kérdések az alábbiak szerint tagolták halmazokra a válaszadókat: a kitöltők földrajzi megoszlását a főváros és vidék viszonylatában vizsgálta a kérdőív, a korosztályos megoszlásukat 5 korcsoport szerint (16-19, 20-23, 24-26 és 27+). A válaszadók saját bevallásuk szerint összesen 36 hazai felsőoktatási intézmény aktív vagy egykori hallgatói (a középiskolás kitöltők számára nem volt kötelező intézmény megadása). A kitöltők továbbá megjelölték, hogy milyen szakterületen tanulnak vagy dolgoznak jelenleg.

A kérdőív végén három specifikus kérdésben tért ki a koronavírus hatásaira. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan élik meg, milyen érzéseket vált ki a fiatalokból a koronavírus megjelenését és a nyomán kialakult válsághelyzet. A második kérdés arra vonatkozott, hogy milyen személyes munkaerő-piaci tapasztalataik vannak, milyen hatással volt rájuk a koronavírus megjelenése. A harmadik kérdés pedig a koronavírus várható közép- és hosszú távú munkaerő-piaci hatásaira vonatkozott. Mindhárom kérdés esetében 1-1, leginkább beszédes adat rövid ismertetésére térnek ki a kutatás szervezői.

Aggódnak a fiatalok

Arra a kérdésre, hogy „A koronavírus terjedése miatt kialakult jelenlegi helyzet milyen hatással van rád?” az összes kitöltő 32%-a válaszolta, hogy aggódik. Korosztályos megoszlás alapján a 24-26 éves korcsoport kitöltői jelezték a legmagasabb arányban, hogy aggodalmaskodnak. Szakterület szerinti megoszlás alapján a szakképzésben tanuló vagy dolgozó fiatalok aránya a legmagasabb az aggódó fiatalok között 54%-kal, míg a legkevesebben az IT, technológia területen tanuló vagy dolgozó fiatalok vannak, mindössze 16%-uk érez így. Regionális megoszlásban azonban számottevő különbség nem volt azok arányában, akik nyugtalannak a helyzet miatt (Budapest 32%, vidék 33%).

Lelkileg a helyzet leginkább a természettudományok és bölcsészet területekről érkező kitöltőket érinti. Előbbi 9%, míg utóbbi 5,5%-a válaszolta azt, hogy teljes parában van.

Zyntern

Munkaviszony kontra koronavírus

A második kérdésre  („A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet milyen hatással van/volt a munkaviszonyodra?”) az összes válaszadó 27%-a jelezte, hogy elvesztette gyakornoki vagy főállású munkáját.

Szakterületenkénti megoszlásban az látható, hogy a bölcsészek (38%) és a szakmunkások (37%) a leginkább érintettek munkaviszonyuk elvesztésében, őket pedig a gazdasági területeken tanuló és dolgozó fiatalok (31%) követik. A kitöltők válaszai alapján a legkevésbé érintettek az agrár (15%), a mérnöki (16%) és az IT (18%) területen dolgozó fiatal munkavállalók. Korosztályos megoszlásban a 20-23 éves korcsoport a leginkább érintett, 32%-uk jelezte, hogy elvesztette a munkáját. Földrajzi megoszlás szerint pedig az látható, hogy a budapesti fiatalok nagyobb arányban vesztették el munkájukat (29%), mint vidéki társaik (23,5%). Az összes válaszadó 15%-a jelezte, hogy a fizetését csökkentették.

Zyntern

Zyntern

Digitális fejlesztések és nehezebb elhelyezkedés

A harmadik, a koronavírus közép- és hosszú távú munkaerő-piaci hatásait vizsgáló kérdésre, a kitöltők több mint fele válaszolta, hogy a cégek erőteljes digitális fejlesztésekbe fognak kezdeni (55,5%), illetve hogy nehezebb lesz elhelyezkedni a munkaerőpiacon (50,5%).

Szakterület szerinti megoszlásban látható, hogy leginkább a bölcsészettudományok (59%) és a társadalomtudományok, pedagógia területén tanuló és dolgozó fiatalok (58%) számítanak arra, hogy nehezebb lesz elhelyezkedni a koronavírus hatásai nyomán. Őket követik a gazdasági területeken tanuló és dolgozó fiatalok, akiknek közel 54%-a számol nehézségekkel.

Korosztályos megoszlásban a 24-26 éves korosztály a leginkább borúlátó, több mint 55% gondolja úgy, hogy nehezebb lesz munkát találni. A vidéki fiatalok optimistábbak a kérdésben budapesti társaiknál. Előbbi 47%-a, míg utóbbi 53%-a számol nehezebb elhelyezkedési lehetőségekkel.

Zyntern

Szintén a koronavírus közép- és hosszú távú munkaerő-piaci hatásait vizsgáló kérdés kapcsán, az összes válaszadó 34%-a gondolja azt, hogy csökkenni fognak a bérek a vírus nyomán.

A bérek változásával kapcsolatban is, igaz csak néhány százalékponttal, de optimistábbak a vidéki fiatalok. Amíg a fővárosi válaszadók 35%-a, addig a vidékiek 32%-a számít átlagos bércsökkenésre. Ugyanakkor 3,2%-uk béremelkedésekre számít a helyzet nyomán.

A szakterületenkénti megoszlásban a bölcsészek 40%-a, a középiskolai diákok 37%-a, és a műszaki/mérnöki területeken dolgozók 36,5%-a számol bércsökkenéssel.

Zyntern

Azóta történt

Előzmények