Szuperszámítógépes fejlesztési programot indított el a magyar kormány

Egyelőre a feladatokat határozták meg, illetve több évre biztosították a fejlesztésekre a forrásokat, melyhez EU-s támogatások is járnak a vállalt kötelezettségek teljesítése esetén.

A legújabb Magyar Közlönyben jelent meg az 1422/2020. (VII. 23.) kormányhatározat a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről.

A bevezetőben kijelentik, hogy a kormány „egyetért és támogatja a hazai gazdaságfejlesztési célkitűzések eléréséhez és a nemzetközi versenyképesség biztosításához szükséges, a magas szintű hazai kutatási és innovációs tevékenység számára nélkülözhetetlen nemzeti szuperszámítógép-infrastruktúra és -ökoszisztéma (a továbbiakban: HPC) két szakaszban történő továbbfejlesztését”.

E cél érdekében feladatokat és forrásokat határoztak meg, pontokba szedve:

  • az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2022. február 28-i határidővel gondoskodjon a HPC első szakaszának megvalósításáról
  • a pénzügyminiszter – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a HPC első szakasza során megvalósult fejlesztés fenntartásának, üzemeltetésének és a géptermi feltételek kialakításának finanszírozása céljából gondoskodjon a 2021. évben 344 320 000 forint, 2022. évtől évente 525 800 000 forint forrás biztosításáról
  • az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) szervezetében az EuroHPC Közös Vállalkozási tagságából származó feladatai végrehajtása érdekében hozza létre a magyar HPC Kompetencia Központot (határidő: azonnal)
  • az innovációért és technológiáért felelős miniszter a HPC Kompetencia Központ működési feladatainak ellátásához biztosítsa a forrásokat: a 2021. évre 170 millió forint, a 2022. évre 255 millió forint, a 2023. évtől évente 340 millió forint
  • a kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a HPC második szakaszának megvalósítása eredményeként 2025-re korszerű, európai szinten kiemelkedő teljesítményű HPC-infrastruktúra jöjjön létre, valamint gondoskodjon a HPC első szakasza keretében a HPC második szakasza előkészítő feladatainak ellátásról, illetve a HPC második szakasza megvalósítási feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosításáról az Európai Unió 2021–2027 közötti programozási időszakban biztosított forrásainak terhére, továbbá gondoskodjon az operatív programok előkészítése során a HPC második szakasza megvalósításához – határidő: 2020. december 31.
  • ezeken felül a kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az EuroHPC Közös Vállalkozási tagként kötelező HPC-kutatási-innovációs tevékenység ellátásával kapcsolatban a 2021. évi kutatási és innovációs feladatokhoz 110 millió forint forrás biztosításáról, ami annak feltétele, hogy az EuroHPC Közös Vállalkozás ugyanekkora összeggel járuljon hozzá a hazai szuperszámítógép-területi kutatók kutatási és innovációs feladatainak finanszírozásához

Azóta történt

Előzmények