Hirdetés

1945. június 30.

A Pennsylvaniai Egyetem Moore Intézete kiadja a First Draft of a Report on the EDVAC című „jelentésvázlatot”, melyet a technikatörténet csak First Draft címen emleget. Ez az „első vázlat” foglalta össze Neumann János és az ENIAC körül tevékenykedő matematikusok, villamosmérnökök elképzeléseit, amelyek az ENIAC továbbfejlesztésére, valamint egy új ENIAC kifejlesztésére vontkoztak. Bár vázlatnak indult, e füzet tartalmazza először a híres „Neumann-elveket”.

Hirdetés

Neumann

Hirdetés

 • Kapcsolódó cégek:

Előzmények

 • 1952. június 10.

  Teljesen elkészült a Neumann János tervei alapján és vezetése alatt megépített IAS (az Institute for Advanced Study rövidítése) bináris számítógép. Habár folyik róla vita, de általában ezt a gépet tekintik a világ első tárolt programozású digitális komputerének. Az aritmetikai és logikai műveleteket párhuzamosan, nem pedig sorosan hajtotta végre, csöves memóriája volt, valamint egycímű utasításrendszert használt.

 • 1926. május 31.

  Budapesten megszületett Kemény János matematikus, aki 1964-ben Thomas Kurtzcal együtt kifejlesztette a BASIC nyelvet és az első időosztásos számítógépes rendszert. Családjával 1940-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol Richard Feynmantól, Neumann Jánostól és Albert Einsteintől tanult. Rektorként világhírűvé tette a Dartmouthi Főiskolát. A második legismertebb amerikai magyar tudósként 1992. december 26-án hunyt el.

 • 1916. április 30.

  Megszületett Claude Shannon amerikai villamosmérnök és matematikus, az információelmélet megteremtője. A Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) 21 éves korában írt szakdolgozatában bemutatta, hogyan lehet a Boole-algebrára és a kettes számrendszerre alapozva logikai műveleteket végezni kapcsolók használatával – ezzel a digitális áramkör és a digitális számítógép alapjait fektette le. Fő műve A kommunikáció matematikai elmélete (1948).

 • 1943. április 10.

  A Pennsylvaniai Egyetemen megkezdődik a világ első teljesen elektronikus számítógépének, az ENIAC-nak (Electronic Numerical Integrator and Computer) a megépítése. A gép létrehozásának elsődleges célja az volt, hogy a hadsereg számára szükséges, óriási emberi erőt felemésztő ballisztikai számítások (ezt akkoriban „computereknek” hívott nők végezték) végrehajtását egyszerűbbé és gyorsabbá tegyék.