Digitalizációs iskolai pályázatokat írt ki a VISZ

A legjobb tanári csapatok mellett a kreatív diákokat is díjazzák.

A pályázatot a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) írja ki a magyarországi működésre bejegyzett, érvényes működési engedéllyel rendelkező középfokú oktatási intézmények részére, amelyekben a rendszeresített képzés főállásban oktató tanárok közreműködésével valósul meg.

A pályázat kiírása és értékelése a tanévet követő ősszel történik meg, a díj átadására – ünnepélyes keretek között – decemberben, a VISZ éves záróünnepségén kerül majd sor. A pályázat kiírását, a beérkezett anyagok értékelését és a díj odaítélésére vonatkozó előterjesztést a VISZ szakértőkből és szakújságírókból álló bizottsága segítségével készíti el. A döntést – ennek figyelembevételével – a VISZ elnöksége hozza meg. A VISZ „Az év digitalizációs középfokú iskolai tanári csapata” szakmai díjjal a közvetlen oktatási munkában oroszlánrészt vállaló, munkájukban a digitális transzformációt, az informatika mindent átszövő hatását felhasználó tanári közösség erkölcsi-anyagi elismerésének emeléséhez szeretne hozzájárulni.

A zsűri a következő szempontok szerint fogja értékelni a középfokú oktatási intézmények pályázatban megjelölt csapatainak elmúlt 1-2 éves munkáját:

 • az új digitalizációs szemlélet, a korszerű módszerek, megközelítések használata tantárgyak oktatásában, számonkérésében
 • új módszerek, korszerű tanítási, számonkérési segédanyagok kidolgozása, modern technológiák felhasználása a tantárgyak oktatásban és számonkérésében
 • meglévő digitális oktatási, szakmai anyagok felkutatása, felhasználása, akár magyar, akár idegen nyelven
 • a fentieket legalább három tantárgyban érvényesíteni kell: gimnáziumok esetében legalább egy humán és egy reál tárgyban; szakgimnáziumok, szakközépiskolák esetében legalább egy szakmai és egy humán tárgyban
 • iskolai élet digitális közösségi terének interaktív használata.

A zsűri két körben választja ki a díjazottat. Először egyéni javaslatok alapján kialakítja a díjra esélyes iskolák egy szűkített körét, és behívja őket meghallgatásra. A beérkezett pályamunkák alapján a zsűri kiválasztja a személyes meghallgatásra is érdemes jelölteket, s kiválasztja a díjra legérdemesebb iskolát.

„AZ ÉV KÖZÉPFOKÚ DIGITALIZÁCIÓS ISKOLAI TANÁRI CSAPATA 2019” díjazása egymillió forint és egy emlékplakett.

Hirdetés

A díjat – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – a nyertes pályázatot benyújtó intézmény által megnevezett legalább közhasznúnak minősített alapítványnak utalja át a VISZ, amely gondoskodik a díjazott csapat által elkészített pályaműért járó szakmai díj folyósításáról. A díjátadásra ünnepélyes keretek között, a szaksajtó képviselőinek jelenlétében kerül sor a VISZ decemberi évzáró rendezvényén, amelyen a legjobbnak ítélt csapat vagy csapatok számára rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítanak.

A pályázás módja:

 • Iskolánként, a tagintézményeket is beleértve, egy pályázatot lehet beadni.
 • A leadott pályázat formátuma Adobe Acrobat pdf. (másolásvédelem nélkül)
 • A jelzett határidőig elküldeni erre a címre: palyazat@mvisz.hu

A pályázat ütemezése

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 17.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2019. november 24.

A zsűri meghallgatja a legjobb pályázókat: 2019. november végén Budapesten, egy később megadott helyszínen.

A pályázat eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 2019. december 4. délután, Scientific Games Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14–18.)

Általános iskolai pályázat

A feladat:

Tervezd meg a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum kabalafiguráját!

 • az új design megjelenítése 5-10 rajzzal vagy festménnyel
 • az új designnal, kitalált történettel akár rövid 1-5 perces videó/animáció készítése (digitális történetmesélés)
 • a témához kapcsolódó bármilyen számítástechnikai munka készítése a scratch vagy kodu programokkal

Korosztály: 6-15 évesek, 2 osztályonkénti bontásban.

Pályázat kiírása: 2019. október 4.

Beadási határidő: 2019. november 20.

A pályázat ütemezése:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A zsűri rövid listájának összeállítási határideje: 2019. november 25.

A zsűri meghallgatja a pályázókat: 2019. november 29.

Az eredményének kihirdetése és ünnepélyes díjátadó: 2019. december 4. Scientific Games Kft. (1011 Budapest, Fő u. 14–18.).

Az értékelés szempontjai:

 • tartalom helyessége, követhetősége, érvényesítése
 • kompozíció / felépítés megszerkesztése
 • a kivitelezés minősége
 • esztétikai élmény
 • egyedi, ötletes, esztétikus, érthető, játszható

Beküldési cím: palyazat@mvisz.hu.

Hirdetés

 • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények