Újabb szakmai szervezet tiltakozik az informatikai oktatás elsorvasztása ellen

Ahogy az IT café rendszeresen beszámolt róla, szakmai és tanári körökben igen nagy vihart kavart az informatikai kerettanterv tervezetének megjelenése, ugyanis kiderült, hogy a jövőben jelentős mértékben csökken a közoktatásban az informatikára fordítható órák száma. A vitában elhangzó érvekről részletes tájékoztatást adtunk, most pedig arról számolhatunk be, hogy a talán legtekintélyesebbnek számító magyar szakmai szövetség, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) is megszólalt az ügyben.

Az NJSZT közleménye szerint a társaság egyetért a kerettanterv ellen tiltakozókkal, és „kiáll a tervezett kerettanterv újragondolása mellett”. Az állásfoglalás hivatkozik Orbán Viktor 2012. október 4-én, Budapesten, a Millenáris Parkban megrendezett nemzetközi kibertér-konferencián mondott beszédére, ahol ő ezt mondta: „Bár az informatika meglehetősen tőkeigényes terület, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a szektorban még egy olyan méretű, tőkeszegény ország is képes komoly teljesítményt felmutatni, mint a mi hazánk. Ez valószínűleg azért van így, mert a kibervilág nemcsak az adatállományra, hanem elsősorban a szürkeállományra épül. Ezért a tőkeszegény országok az innovatív kezdeményezéseikkel hozzá tudnak járulni az IT- és a kiberszektor fejlődéséhez […] nekünk, magyaroknak az IT-szektor korlátlan lehetőséget nyújt a gazdaságunk fejlesztésére.”

Az NJSZT ezért a következőkben foglalja össze elvárásait: „Kérjük tehát a tervezet újbóli áttekintését és módosítását úgy, hogy a közoktatásból kikerülők valódi digitális írástudók legyenek. Javasoljuk továbbá, hogy az informatika fakultatív tantárgyként még magasabb óraszámban is elérhető legyen, hogy a jövő informatikus nemzedéke valóban megfelelő alapokkal rendelkezhessen szakmája magas fokú műveléséhez.”

A szöveg további részében Zsakó Lászlónak, az ELTE Informatika Kara Média- és Oktatásinformatika tanszéke vezetőjének, az NJSZT tehetséggondozási szakmai közössége elnökének a korábban az IT café által is idézett szakmai elemzéséből emelnek ki fontos részleteket. Ebből most csak egy igen súlyosnak tekinthető érvre hívjuk fel a figyelmet: „A tehetséggondozásnak azonban a szaktárgyi képzés az alapvető feltétele. Ezt a jelenlegi kerettanterv tervezet sem óraszámban, sem az egyes témakörök tartalmában és arányában nem biztosítja. Ennek egyenes következménye, hogy az informatikai tehetséggondozás tehetős szülők néhány 100 gyermekére fog korlátozódni.”

Azóta történt

Előzmények