Csúszik itthon a digitális átállás

Tegnap hajnalban az Országgyűlés elfogadta az új médiatörvényt, mely több ponton módosítja a digitális átállásról szóló 2007. évi LXXIV. törvényt (Dtv.) is. A törvényjavaslathoz az utolsó pillanatban egy zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtott be az alkotmányügyi bizottság: ez az analóg földfelszíni sugárzás lekapcsolásának korábbi céldátumát egy évvel, 2012. december 31-re tolta el.

A Dtv. a digitális átállást két feltétel megvalósulásához köti. Az egyik az, hogy a lakosság legalább 94 százalékát lefedje a digitális szolgáltatás, a másik pedig az, hogy rendelkezésre álljanak az ennek vételére alkalmas készülékek. A szükséges lefedettségi szint már adott, hiszen a digitális sugárzási jogot elnyerő Antenna Hungária 14 új adóállomás üzembe állításával idén december eleje óta a lakosság 95 százalékát eléri ingyenes és előfizetéses konstrukcióban is sugárzott MinDig TV szolgáltatásával.

Hirdetés

A tegnap elfogadott módosítás indoklása szerint azonban a második cél nem tartható az eredeti, az Európai Unió ajánlásában is szereplő 2011 végi határidőig. Amint a Balsai István bizottsági elnök által szignált szövegben áll: e „feltétel megvalósulása az eredeti céldátumig nem vagy csak óriási pénzügyi és egyéb állami terhek útján valósítható meg.”

A módosítás szerint tehát 2013-ig kell lekapcsolni az analóg földfelszíni sugárzást, de a mostani törvényszöveg további halasztást is megenged akkor, ha a készülékellátottságot az újabb határidőig sem sikerül az elvárt szintre hozni. „Tekintettel arra, hogy a Dtv. jelenleg hatályos szövege nem rögzíti azt az esetet, ha a törvényi várakozásokkal szemben [...] a digitális átállás két peremfeltétele nem valósul meg a törvényben rögzített időpontig, ezért erre a nem várt esetre is szükséges rendelkezést tartalmazni a törvénynek az esetleges jogbizonytalanság elkerülése érdekében. Mivel az analóg műsorszórás lekapcsolása útján keletkező szabad frekvenciákat (digitális hozadék) más célokra (pl. mobilrádiótelefon-szolgáltatás) 2015-től kötelezően át kell engedni, ezért a digitális átállás legkésőbbi céldátumát célszerű 2014. december 31. napjával rögzíteni, amely időpontnál később a digitális átállás nem valósulhat meg” – áll az indoklásban.

Erre most nincs pénz

Így a legrosszabb forgatókönyv szerint akár 2015-ig is kitolódhat a digitális átállás, attól függően, hogy a vételre alkalmas készülékek elterjedtsége hogy alakul. Arra pontos definíció nincs egyelőre – és e tekintetben a törvény szöveges sem ad útmutatást –, hogy milyen számok teljesülése esetén tekinthető a készülékellátottság „késznek” az átkapcsolásra.

A halasztás hátterében nagy valószínűséggel az áll, hogy a költségvetésben a digitális átállás támogatására jelenleg nincsenek források, egyebek mellett ugyanis a digitális vételhez szükséges set-top boxok vásárlását az államnak ártámogatással kellene segítenie. A kormány passzivitására e kérdésben már az Antenna Hungária vezérigazgatója is felhívta a figyelmet. Jean-Francois Fenech december elején azt mondta: a vállalat a maga részéről megtett minden lépést annak érdekében, hogy az analóg lekapcsolás – a korábbi, 2011. végi – határidőre megvalósítható legyen, de jelezte, hogy nem csak rajtuk múlik a váltás sikere. A cégvezető hiányolta az ez iránti elkötelezettséget az illetékes állami szervek és hatóságok részéről, mint mondta: nagyon fontos lenne, hogy az ehhez szükséges lépéseket a „másik oldalon” is meghozzák, és az érintett felek ebben együttműködjenek.

A csúszás egyik mellékhatása, hogy később válik hozzáférhetővé az analóg földfelszíni sugárzás leállításával felszabaduló frekvenciaspektrum (a fent is hivatkozott digitális hozadék), mely többek között kiváló lefedettséget biztosító mobil-szélessávú szolgáltatások nyújtására is használható.

Azóta történt

Előzmények