Erkölcstan órán is oktatni fogják a szerzői jogot

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó, közismert rövidítéssel: NTK) ma együttműködési megállapodást írt alá, melynek fő célja a tankönyvek, tanári segédkönyvek, tanári továbbképzések szellemitulajdon-védelmi ismeretekkel való bővítése és ezáltal a diákok szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságának növelése.

Több tantárgyba is beépülő ismeretek

A felek szerint a szellemitulajdon-védelmi ismeretek bővítése, a szellemi tulajdon tisztelete iránti pozitív attitűd kialakítása, a szemléletformálás a 21. században, az internet világában már gyermekkorban elengedhetetlen. A 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben hatályba lépő kerettantervekben a korábbiakhoz képest hangsúlyosabban jelennek meg a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó témák, így például a feltalálók és a szabadalmak szerepe a kémia tantárgy, a védjegy fogalma, illetve a termékhamisítás veszélyei a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy, a szerzői jog betartásának szabályai az interneten az erkölcstan és informatika tantárgyak, vagy az idézés szabályai a magyar nyelv és irodalom tantárgy követelményei között.

A hivatalos közlemény szerint az augusztus 29-én megszületett együttműködési megállapodás következtében az SZTNH és az NTK közös szakmai munkájának eredményeként az NTK tankönyvei szellemi-tulajdonnal kapcsolatos ismeretekkel bővülnek: az egyes témák ezáltal könnyebben feldolgozhatóvá, taníthatóvá válnak. Az együttműködés másik iránya pedig a pedagógusok szellemitulajdon-védelmi ismereteinek bővítése egyrészt a tanároknak szóló kézikönyvek, útmutatók kiegészítésével, illetve tematikus kiegészítő segédanyagok készítésével, másrészt ilyen tárgyú továbbképzések szervezésével.

A megállapodást Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és Kiss János Tamás, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó vezérigazgatója írták alá.

Újabb lépések

Az SZTNH 2013 őszén pályázatot ír ki a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudásanyag jobb megismertetése, oktatásának népszerűsítése érdekében pedagógusok számára. Bendzsel Miklós, aki egyben a HENT elnökhelyettese is, a megállapodás aláírását követően elmondta: a HENT 2011-ben országos felmérést végzett a magyar középiskolákban, melynek során a diákok szellemi tulajdonnal, különösen a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak online felhasználásával kapcsolatos ismereteit, attitűdjét vizsgálta. Az adatok szerint a középiskolás diákok 93%-a kap olyan feladatokat az iskolában, amelyhez az internetet használja, 33%-uk mégsem hallott soha még a szerzői jogról, a diákok 36%-a szerint jogszerű filmeket feltölteni az internetre, 30%-uk szerint pedig szabadon, a forrás megjelölése nélkül bemásolhatnak a dolgozatukba egy interneten talált szöveget. A felmérés eredményeire alapozva a HENT 2011-2015-ig tartó Hamisítás Elleni Akciótervében is önálló intézkedési pontként szerepel a köz- és felsőoktatásban tanuló diákok felvilágosítása és oktatása, ez ugyanis a szervezet szerint nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a legális tartalomfogyasztás kultúrája elterjedjen Magyarországon.

Azóta történt

Előzmények