Helyreigazítás a facebook.hu ügyében közzétett hírhez

Tegnapi híradásunkban egy olvasói levél, illetve ezt megerősítő saját próbáink alapján közöltük azt, hogy a facebook.hu cím begépelése után egy olyan, reklámot tartalmazó oldalra érkezik a felhasználó, mely átirányítást tartalmaz. Azt tapasztaltuk, hogy az átirányítás után gyakran megtörténik, hogy – ezt a címsorban található információk alapján szűrtük le – nem a facebook.com-ra érkezünk, hanem egy ahhoz nagyon hasonló oldalra:  Így vélhetőleg – ahogy a hírben hangsúlyoztuk is: vélhetőleg – visszaélés történik, akár még adathalászat is megeshet (például egy ilyen oldalra vezetett el az átirányítás: http://1face.book.hu/|, mely most is működik).

Hirdetés

A híradás nyomán megkeresett bennünket a facebook.hu regisztrátora, és az alábbi helyreigazítás közlését kérte tőlünk:

Tisztelt ITcafe!

Alulírott Generál Média Kft., mint regisztrátor, és mint a Cetinje S.r.o. partnere, az Önök oldalán, a http://itcafe.hu/hir/hamis_facebook_oldal_adathalaszat.html linken olvasható cikkel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

A partnereink által üzemeltetett domainek szabályszerűen regisztrált domainek. Azok beírása esetén a felhasználó eljut a facebook.com oldalra, illetve ettől teljesen függetlenül megnyílik az oldalán egy másik oldal is, reklámozási célból. A facebook.com oldalra a belépés azonban tőlünk teljesen függetlenül történik. Bizonyos esetekben az oldal tulajdonosa azt a megoldást választotta, hogy a facebook.com belépési oldalát jelenítette meg, és az oldalon egy külön, ún. alsó frame-ben megjelenítette a reklámozott oldalt (ez történt pl. a face.book.hu oldal esetében). A belépés azonban itt is teljesen önállóan történt a facebook.com oldalra.

Az Önök cikkeiben írtakkal szemben tehát egyik oldalon sem történik adathalászat. Az oldalak üzemeltetői teljesen szabályosan regisztráltak domain-eket, amelyeket reklámozásra használnak. A felhasználók minden esetben átkerülnek a facebook.com oldalra, és az ide való belépéskor megadott adataikat sem Társaságunk, se partnerei nem kezelik, semmilyen formában. Az érintettek adatait csakis és kizárólag abban az esetben kezeljük, ha a reklám hatására regisztrálnak valamelyik reklámozott oldalra (pl. love.hu), és ott önkéntesen megadják adataikat.
Az Önök cikkeiben szereplő valamennyi oldalt Magyarországon, illetve az Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdasági társaság, amelynek adatai nyilvánosak, a cég elérhető, számon kérhető. A reklámozott oldalak hosszú ideje jelen vannak a piacon és szabályszerűen működnek. Azzal feltehetőleg Önök is tisztában vannak, hogy adathalászat általában nem ilyen cégek és oldalak közreműködésével szokott megvalósulni.

A fentiek alapján valótlan azon állításuk, miszerint a nevezett oldalakon adathalászat történik.

Mindezek alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. §-a alapján felhívom Önöket, hogy a sérelmezett cikkel azonos helyen tegyenek közzé olyan közleményt, amelyből kitűnik: valótlanul állították, hogy a nevezett oldalak adathalász oldalak, és a megnevezett társaságok adathalászatot folytatnak.

Üdvözlettel:

Generál Média Kft.

A helyreigazításnak helyet adtunk, ám néhány észrevételt hozzáfűznénk. Egyrészt: az olvasói levél nyomán tegnap több portálon is tudósítottak arról a jelenségről, amelyről cikkünk is szólt. Ennek hatására láthatólag megváltozott az átirányítás, a korábban tapasztalt, sejtésünk – hangsúlyozom: sejtésünk – alapján hamis Facebook-oldalak nem jönnek be az átirányításkor. A visszaélést azért gondoltuk megalapozottnak, mivel az átirányítás után a Facebook-oldalon nem működött semmilyen funkció, csakis azok, amelyek személyes adatok megadásával jártak (bejelentkezés, regisztráció, oldal létrehozása). Hogy egy példát hozzunk elő, melyet képernyőképen is rögzítettünk: ha az átirányítás után a regisztrációt választottuk, akkor a regisztrációs űrlap tetején szerepelt az, hogy a regisztráló egyben aláír a love.hu fiókra is.

Meglehet, hogy adathalászat nem folyt ezzel a módszerrel, ám törvényességi szempontból az is megkérdőjelezhető – ezt a hírben is megemlítettük –, hogy olyan regisztráció történik, mely a fogyasztót egy olyan közösségbe vonja be, melyet ő nem választ önként.

Emellett arra is kíváncsiak lennénk, hogy vajon a Facebookot üzemeltető gazdasági társaság hozzájárult-e ahhoz, hogy a világon mindenütt egyformán megjelenő bejelentkezési oldalukon fizetett hirdetéseket tartalmazó banner jelenjen meg az oldal alján – köztudott, hogy ez a reklámokból élő ingyenes oldalak módszere, nem valószínű, hogy az amerikai cég ezt engedélyezné, mint ahogy az sem, hogy nem közvetlenül, hanem egy beiktatott reklámoldalon keresztül lehet a facebook.com-hoz hozzáférni. Az sem tűnik sem etikusnak, sem szabályosnak, amit szintén tapasztaltunk, hogy az átirányítás után nem a saját fiókunkba érkeztünk, hanem a Generál Média valamelyik fiókjába.

Az NMHH-nak küldött jelzésünket természetesen nem vonjuk vissza, mivel úgy véljük, hogy kivizsgálásra érdemes az eset.

Előzmények