Irgum-burgum a hívókártyás távközlési szolgáltatóknak

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) mai közleménye a behívókártyás szolgáltatások működtetőinek figyelmeztetéséről, illetve egyikük elhanyagolható mértékű büntetéséről tájékoztat.

A behívókártyás szolgáltatások a távbeszélő szolgáltatások speciális formája. A behívókártya megvételével a fogyasztó az előre kifizetett összeg erejéig telefonálhat akár bel-, akár külföldre, illetve mobil és vezetékes irányba. Ezzel bizonyos, több típusba sorolható költségek járnak: a kapcsolóközpont elérését fedező, a hívás megvalósításával járó, továbbá a szolgáltatás állandó költsége. A szolgáltató kapcsolóközpontjának eléréséért fizetendő behívási díjat a fogyasztó közvetlenül fizeti meg, ám ezt a költséget átvállalhatja a behívókártyás szolgáltató. Ezt jellemzően úgy lehet megoldani, hogy behívószámként egy 06/80-as, ún. zöld számot ad meg a fogyasztóknak.

A zöld szám megadásával a fogyasztónak közvetlenül nem kell fizetnie a behívásért, ám több esetben a piaci szereplők a kártyán kifizetett összeg terhére külön percdíjat számolnak fel érte. A GVH idén több, úgynevezett behívókártyás távközlési szolgáltató ellen indított eljárást, mert feltételezte, hogy azok hirdetései megtévesztőek lehetnek a fogyasztók számára. Ezek esetében azt a – már-már szokásos – eljárást tapasztalták, hogy a reklámokban szereplő apró betűs információk lényegesen módosították a percdíjakra vonatkozó közléseket. Az apró betűs részből derül ki ugyanis, hogy a percdíjakon túl a fogyasztóknak fizetniük kell a behívásért, illetve a nem normál tarifás behívószám esetén a díjtétel a hirdetettnél magasabb. Ráadásul a percdíjakat növelik egyéb (adminisztrációs költség, napidíj, szolgáltatási díj) költségek is.

Mindezek miatt a vizsgált szolgáltatók közül a Telefound Kft.-t a GVH eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától valamint 500 ezer forint bírságot is kiszabott a szolgáltatóra.

A GVH szerint megtévesztőek voltak az Invitel Zrt. behívókártyás hirdetései is. A szolgáltató ugyancsak a hívás percdíjára helyzete a hangsúlyt a reklámjaiban. Mivel csekély súlyú jogsértésről van szó, amelynek korlátozott hatása volt, a GVH nem szabott ki bírságot, de eltiltotta az Invitelt a jogsértő magatartás folytatásától.

A Global Reach Kft. ugyancsak egymástól elkülönülten adott tájékoztatást fogyasztóinak a szolgáltatás áráról. Az apró betűs információk azonban lényegesen módosították a kiemelt módon hirdetett percdíjakat. Mivel csekély súlyú és korlátozott hatású hirdetésről van szó, a Global Reach sem kapott bírságot, de a GVH eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.

Nem tartalmaztak a Private Tel Kft. hirdetései sem külön figyelemfelhívást a fizetendő többletköltségre vonatkozóan. Bírságot azonban – tekintettel alacsony piaci részesedésére és nettó árbevételére – a Private Tel sem kapott, de a jogsértés folytatásától eltiltotta a versenyhatóság.

A kiemelten hirdetett percdíjakon túl a Quality Tel Kft. ügyfeleinek is külön percdíjat kellett fizetniük a behívószámok tárcsázása után. A jogsértést azonban csekély súlyúnak ítélte a GVH, így bírságot nem szabott ki, de a jogsértő magatartás folytatásától eltiltotta a céget.

Hasonló jogsértést követett el a Szat Net Kft. is. A szolgáltató plakátjain nem tüntette fel, hogy a behívásért külön kell fizetni, szórólapjain pedig apró betűvel, nehezen észlelhető módon tüntette fel a behívás díját. Bírságot a Szat Net sem kapott, de a vállalkozást a GVH eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.

Azóta történt

Előzmények