Hirdetés

Kétszázmillió forintra bírságolták a Magyar Telekomot

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tegnap megállapította, hogy a Magyar Telekom az elmúlt év második felében megtartott „90 Golf, 90 nyertes” elnevezésű SMS-játéka során a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított. A jogsértés miatt a hivatal 200 millió forint bírságot szabott ki a vállalatra.

SMS-áradat

A Magyar Telekom 2009. október 2. és december 30. között bonyolította le a „90 Golf, 90 nyertes” elnevezésű játékot, melyet széles körben, intenzív kampánnyal népszerűsített. A játékban a nyeremény naponta 1, játék teljes időtartama alatt összesen 90 darab Volkswagen Golf személygépkocsi volt, melyhez a nyertes nem sorsolás útján juthatott hozzá.

Hirdetés

A részvételhez az 1727-es számra küldött, tetszőleges tartalmú SMS-sel kellett a fogyasztóknak regisztrálni, amivel egyben vállalták, hogy fogadják a telefonjukon a kérdéseket és a kvízjátékkal kapcsolatos egyéb tájékoztató SMS-eket. A regisztráció után minden játékos kapott egy újabb SMS-t, amely kvízkérdést tartalmazott, három lehetséges válasszal. A játékos egy 300 forintba kerülő SMS-ben küldhette el a helyesnek vélt válasz sorszámát. Helyes válasz esetén a játékos pontot kapott, majd a rendszer új kérdést küldött neki. Ugyancsak új kérdés érkezett, ha a játékos helytelen választ adott, amelyért nem járt pont. Minden nap az az adott napon is játszó játékos nyert, akinek a legtöbb pontja volt. Az elért pontok a nap végén nem vesztek el, hanem minden nap egy helyes válasz elküldésével újra játékba kerültek, azaz az előző játéknapok során gyűjtött összes pont átkerült az aktuális játéknapra is.

A kvízkérdésektől függetlenül, időről időre ún. aktiváló és tájékoztató üzeneteket kapott a játékos a 1727-es számról, amelyek tájékoztatták a nyereményről és az aktuális pontszámáról. A játék folyamán minden tájékoztató üzenet mellé újra elküldésre került az utolsó olyan kérdés is, amelyet a játékos nem válaszolt meg. Az ilyen jellegű SMS-ek fogadását díjmentesen le lehetett mondani az 1430-as ügyfélszolgálati számon vagy az 1727-es számra a „stop” szót elküldve.

A játékkal kapcsolatosan a Magyar Telekom tehát alapvetően háromfajta SMS-t küldött a fogyasztóknak. Az első csoport a promóciós SMS-ek csoportja volt, melyek egy része a regisztrációt megelőzően érkezett a fogyasztókhoz, más része a regisztrációt követő tájékoztató üzeneteket tartalmazott, illetve játékra buzdított, valamint a helyes/helytelen/érvénytelen válaszok küldését követően jelent meg a játékosok postaládájában. A második csoportot maguk a kvízkérdések alkották, míg a harmadikat a promóciós SMS-ek letiltásának lehetőségéről tájékoztató üzenetek.

A nyertesek több ezer SMS-t küldtek

Eljárása során a GVH megállapította, hogy a játékban jelentős számú, naponta átlagosan több ezer, egyes napokon több tízezer fogyasztó vett részt, akik igen sok SMS-t küldtek 300 forintért, jelentős bevételt hozva a Magyar Telekomnak. A játékban érintett fogyasztók többsége csak egy regisztrációs SMS-t küldött meg, míg a nemcsak egy regisztrációs SMS-t megküldő fogyasztók negyede a regisztrációs SMS-en kívül csak egy kvízkérdésre adott választ. A játék során nyertes fogyasztók által küldött SMS-ek száma igen magas, átlagosan több ezer volt.

A versenyhivatal a játék promóciójával kapcsolatban egyrészt azt értékelte, hogy megtévesztette-e a Magyar Telekom a fogyasztókat a játékba behívó, illetve a regisztrációt követő egyes SMS-ekkel és más kereskedelmi kommunikációkkal, másrészt azt, hogy a játékban a már regisztrált fogyasztók részére megküldött SMS-ekkel tanúsított magatartása tisztességtelen, agresszív kereskedelmi gyakorlatnak minősült-e.

A regisztrálást megelőzően megküldött SMS-ek kapcsán a GVH megállapította: az a tény, hogy a játékban érintett fogyasztók többsége csak egy regisztrációs SMS-t küldött 300 forintért, tehát a kvízjátékban valójában nem vett részt, már önmagában arra mutat rá, hogy a Magyar Telekom által a játékkal összefüggésben megvalósított kereskedelmi gyakorlat alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. Az SMS-ek tartalma, szövegezése a GVH szerint alkalmas volt arra, hogy a fogyasztókat félrevezesse. A fogyasztó joggal vélhette ugyanis, hogy a „Golf” szó megküldésével a játékban való részvétele biztosított, az nem igényel további fogyasztói aktivitást – ami nem felelt meg a valóságnak.

A regisztrálást követően megküldött SMS-ek kapcsán a GVH a fogyasztó nyerés közeli helyzetére, az aznapi nyerés lehetőségére, esélyére történő utalást, illetve az utolsó napi nyeremény megnyerésének lehetőségéről szóló tájékoztatást kifogásolta. A kereskedelmi gyakorlat agresszív jellege kapcsán a GVH kiemelte, hogy a regisztrálást követően a játékban résztvevők akár tucatnyi (kvízkérdést tartalmazó, aktiváló és egyéb promóciós jellegű) SMS-t is kaphattak egy-egy válasz SMS között, továbbá, hogy ezek célja egyértelműen a fogyasztó sürgetése volt annak érdekében, hogy további emelt díjas SMS-eket küldjön meg az eljárás alá vont részére. Ezzel a gyakorlattal viszont a Magyar Telekom az érintett fogyasztókat a jogszabályokba ütköző módon, agresszíven ösztönözte a játékban való részvételre.

A bírság meghatározásánál a GVH a promócióból származó árbevételből indult ki, és súlyosbító tényezőként értékelte többek között azt, hogy a jogsértés több hónapot ölelt fel, illetve az ügyfelek széles körét érintette – áll a hivatal közleményében.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények