A Google-nak nem tetszik, de biztosítják a felejtés jogát

Nemrég számoltunk be arról, hogy az Európai Unió Bírósága úgy döntött egy spanyol ügy kapcsán, hogy a Google a kereső működtetése során is adatkezelőnek minősül, így adott esetben – amennyiben a felhasználó akár bíróság előtt is igazolni tudja, hogy jogszerű a kérése – a cég köteles a kereső indexéből törölni a sérelmezett találatokat, hogy az adott felhasználó „tiszta” múlttal jelenhessen meg – vagyis a rá nézve terhelő, de már érvényét vesztett találatok lehetőleg ne az első tíz találat között szerepeljenek.

A vállalat már korábban is többször kifejezte aggályait az ún. „felejtés joga” alkalmazása miatt, de – kissé meglepő módon – az uniós döntés után úgy határoztak, hogy alkalmazkodnak ehhez, és ma bevezettek szolgáltatásaik közé egy űrlapot, melyet azok tölthetnek ki, akik a keresőmotor indexéből valamilyen okból szeretnének linkeket töröltetni. A felhasználók a bírósági döntés alapján akkor kérhetik jogszerűen ezt, ha az adott linkek „inadekvátak, irrelevánsak vagy már nem relevánsak, esetleg túlzóak” rájuk nézve.

A kérelmeket a Google egyenként értékeli, szakembereik megvizsgálják, és olyan döntést igyekeznek hozni, amely a személyiségi jogok és a közösség információhoz jutáshoz való joga között megfelelő egyensúlyt teremt. Vagyis ha jogászaik úgy látják, hogy a felhasználóról elsőként érkező linkek pl. rágalmazóak, vagy egy olyan ügyre utalnak, melyben az illető tisztázta magát és melynek hatásai ma már károsak a számára stb., akkor törlik az indexet. Ezt nem teszik meg akkor, ha kétséges a kérés jogossága, illetve ha az illető közszereplő, ez utóbbi esetben tágabb teret engednek a találatoknak. Vitás esetekben – ahogy az uniós bíróság is kijelentette – az adott nemzeti bíróságoknak kell döntést hozniuk.

De az előzetes elbírálás még így is roppant bonyolult feladat lesz, ezért a Google ezek megítélésére egy neves szakértőkből álló csapatot verbuvált össze, melynek tagjai tisztában vannak munkájuk különös nehézségével. Mindez egyébként csak a kezdet, mivel már most világos, hogy számtalan problémával kell megküzdeniük. A legegyszerűbb esetet nézve: mondjuk egy, a magyar keresőből való törlés nem feltétlenül húzza maga után azt, hogy ezt más lokális oldalakon is meg kell tenniük.

Habár a cég engedett az uniós nyomásnak, Larry Page, a vállalat vezetője a The Washington Postnak nyilatkozva elmondta, hogy nem helyesli a felejtés jogának érvényesítését, mivel szerinte visszaélésekre ad majd alkalmat, emellett visszafogja az innovációt is.

Előzmények