A digitális ellenőrzés csürhévé zülleszt bennünket

Német kezdeményezésre október 11-én világméretű akciót szervez egy civil csoport, melynek során arra kívánják biztatni az embereket, hogy tiltakozzanak a kormányzatok és üzleti csoportok azon, a digitális korszak adottságait egyre inkább kihasználó törekvései ellen, melynek következtében az átlagpolgárokat mind több szinten kívánják megfigyelni, regisztrálni, nyomon követni.

A „Félelem helyett szabadságot 2008 – Állítsuk meg az ellenőrzési tébolyt!” mottóval meghirdetett eseményre az egész világról várják azokat az embereket, akiknek elegük van abból, hogy különféle indokokra hivatkozva e-mailjeiket, telefonhívásaikat, mozgásukat, kapcsolataikat egyre több állami és magánszervezet figyeli meg és tartja számon, veszélyeztetve ezáltal a szólás- és véleményszabadságot, a nehezen kivívott alkotmányos alapjogokat.

A szervezők felhívják arra a figyelmet, hogy a totális tömegkontroll módszerei abba az irányba tartanak, hogy a különféle felügyelő, ellenőrző, kémkedő és titkosszolgálati szervek lassanként egybeolvadnak, s hovatovább egységes elnyomó rendszerként nehezednek sokféle csoportra: egyre gyakoribb az indoklás nélküli zaklatás, az erre hivatott szervezetek egyre kevésbé képesek és hajlandóak megvédeni a rászorulókat, ehelyett inkább börtönmódszereket alkalmaznak velük szemben. Az állandósuló megfigyelés állandósuló stresszt, bizonytalanságot okoz, aláássa az önszerveződéseket s azt a civil bátorságot és büszkeséget, mely a demokratikus közösség létének alapja.

A kontroll látható hatása, hogy a civil társadalom „tömeggé”, „kritikátlan fogyasztói csürhévé” alakul, hiszen a megfigyelés okozta félelem oda vezet, hogy a látszólagos biztonságért minden egyéb jogukról lemondanak majd tagjai. A mozgalom elindítói szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a milliárdokba kerülő totális nyilvántartások és megfigyelő rendszerek senkit nem képesek megvédeni a bűnözéstől vagy a terrorizmustól, sőt inkább elfedik a modern világ valóban égető problémáit, mint például a szegénység és a munkanélküliség.

A politikusoktól mereven elzárkózó kezdeményezők azt remélik, hogy a világ számos városában békésen utcára vonuló emberek jelzik a kormányzatoknak és a hatalmi ambíciókat dédelgető gazdasági társaságoknak, hogy a magánélet szabadsága nem eladó.

Freiheit

A mozgalom honlapján felsorolják mindazokat a korlátozó intézkedéseket, melyek komolyan veszélyeztetik az egyéni szabadságjogokat, például: a repülővel utazók szigorú (nemsokára teljes biometrikus) nyilvántartása, a magántulajdonban lévő számítógépek kémprogramokkal történő ellenőrzése, a digitális kommunikáció logolása és megfigyelése, a térfigyelő kamerák kontroll nélküli és egyre terjedő használata stb.

Követelik azt, hogy a jelenleg is hatalmas összegeket felemésztő fejlesztéseket, melyek az újabb és újabb megfigyelő rendszerek kialakítására vonatkoznak, azonnal állítsák le. Ne legyen szabad az internetszolgáltatókat különféle megfigyelési és ellenőrzési eszközök használatára kötelezni; internetes tartalmat csak bírósági határozat útján lehessen törölni; védeni kell az interneten a véleményszabadság fórumait stb.

A honlapról is kiderül, de a magyar Zöld Pók Alapítvány friss hírleveléből is értesültünk róla, hogy Budapesten is csatlakoznak az adatvédelmi megmozduláshoz. A szervezet október 11-én délután 1-től 3-ig a Közért nevű helyen (Budapest, Tűzoltó utca 33/a) paranoia workshopot tart, ahol a privátszféra internetes védelméről tartanak tájékoztatást. Ugyanaznap este 8-kor a képviselőház („fehér ház”) épületének falára (Budapest, Széchenyi Rakpart 19.) látványos formában kivetítik az alapítvány által tárolt adatokat, hogy megmutassák, a törvényi előírásoknak megfelelően mit kell megőrizniük a velük kapcsolatban állókról. Ezek az adatok magukban csak technikai információk, személyes adatokká és potenciális terhelő bizonyítékká csak más adatokkal összevetve, adatbányászat során válnak. Ezt követően pedig, október 14-én este 7-től az Ötödik Szabad Szoftver Esték keretében (Budapest, Uránia Filmszínház kávézója) előadást lehet meghallgatni az adattárolási törvényről és a lehetséges menekülési útvonalakról.

Azóta történt

Előzmények