Hirdetés

Kiberbűnözés határok nélkül

Hirdetés

Az FBI kezdeményezésére létrejött, az angolszász országok által 2006-ban alapított közös nyomozótestület (Strategic Alliance Cyber Crime Working Group) nemrég gyűlést tartott Londonban, melyen új terveket készítettek a kiberbűnözés elleni nemzetközi együttműködés javítására.

A találkozón az amerikai FBI illetékes vezetői mellett Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és az Egyesült Királyság számítógépes bűnözés ellen létrehozott szervezeteinek képviselői vettek részt. Az együttműködés a kezdetek óta arra irányul, hogy egyrészt a nemzetbiztonságot fenyegető növekvő veszélyek ellen fellépjenek (ebbe beletartozik az ipari kémkedés, illetve az, hogy a nagy terrorista szervezetek az online bűnözés módszereivel biztosítják forrásaik egy részét), másrészt pedig, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is közös stratégiával lépjenek fel. Sok országban született már külön törvény a számítógépes bűnözésről, melynek új módszereihez hozzá kellett igazítani a jogszabályokat is, s ez a törvényalkotási folyamat napjainkban is tart. De a szervezet célja, hogy minél szélesebb együttműködés, pontosabb jogharmonizáció, mind több egyedi megállapodás szülessen meg, mivel a határokat nem ismerő bűnözéssel szemben csak határokat nem ismerő bűnüldözéssel lehet hatékonyan fellépni. A szervezet támogatásáról biztosítja azt a konvenciót, melyet 2001 novemberében 30 ország írt alá: az Európa Tanács kezdeményezésére létrejött számítógépes bűnözésről szóló egyezményt (Convention on Cybercrime). Sajnos, az aláíró országok többségének törvényhozása még nem ratifikálta a megállapodást (az Egyesült Államok is csak 2006-ban; Magyarország az elsők között tette ezt meg).

A londoni konferencián az információ-megosztás és a közös szakemberképzés kereteiről állapodtak meg elsősorban, míg a következő, májusi találkozón, amelynek az FBI ad otthont, a jogászok lesznek a főszereplői, s a törvények és szabályozások harmonizációja lesz a kiemelt téma.

Azóta történt

Előzmények