Fahrenheit 451 – VI


Dr. Pétery Kristóf: Számítógép az irodában
Kossuth, 1996

Az informatika gyorsan változó világa esetében még utólag is elég nehéz világosan elkülöníthető korszakokat kijelölni, annyira egymásra torlódnak, átfedik egymást a változások, gyakorlatilag folyamatos az átmenetiség. A ma elővett könyvről azonban mégis azt lehet mondani, hogy egy fontos korszakhatár idején jelent meg. Az éppen ma születésnapját ünneplő, jelenleg a Nemzetvédelmi Egyetemen oktató Pétery Kristóf könyve 1996-ban jelent meg, akkor, amikor Magyarországon épp az irodai szoftverek terjedésének időszakát éltük, és ezen belül jött egy nagy változás, ugyanis 1995-ben megjelent a Microsoft korszakos operációs rendszere, a Windows 95, mely már nem a DOS-ra épült, ugyanakkor a munkahelyeken, iskolákban még mindig a korábbi program, a Windows 3.x volt az elterjedt. Pétery Kristófnak a nagyközönség számára írt segédkönyvében egyszerre kellett a régebbi, könnyen elérhető operációs rendszerrel, illetve a rá írt alkalmazásokkal foglalkoznia, valamint bemutatnia az új szoftvert is.

 

Pétery

 

Pétery

A tartalmában mindvégig ezt a kettősséget, átmenetiséget mutató könyv példaértékű pedagógiai, oktatási szempontból. A szerző nem követi el azt a képzéseket vezető informatikusoknál gyakran tapasztalható hibát, hogy kis informatikusokat akar „nevelni” a hallgatókból, hanem a célközönséget veszi figyelembe, vagyis laikusoknak ír, akiknek a munkájukhoz lesz szükség a számítógépre, így képzett felhasználókká kell válniuk. Péterfy Kristófnak ezenkívül megvan az a kivételes adottsága, hogy az alapfogalmak elmagyarázásától zökkenőmentesen, világos és egyszerű nyelven írva vezeti el olvasóját – tanítványát – a bonyolultabb összefüggésekig.

Pétery

 

Pétery

Pétery

A szöveg csak a szükséges minimális mértékben tér ki a történeti háttérre, elsősorban gyakorlati ismereteket tartalmaz, például a perifériák ismertetésénél is, ahol szintén tetten érhető a változás, hiszen egyrészt ábrákkal mutatja be a flopikat és meghajtóikat, de már kitér az akkoriban terjedni kezdő CD-kre is (CD-ROM-okra), ahogy a nyomtatóknál is a sornyomtatótól a lézernyomtatóig tart a sor.

Pétery

Pétery

Az egész könyvre jellemző, hogy már érezhető benne annak a folyamatnak a hatása, amikor szoftveres téren a Microsoft az évtized végére szinte egyeduralkodó lesz az irodákban, de itt még nem teljesen Windows-, illetve Microsoft Office-központú a tárgyalás. Látható ez az operációs rendszerek ismertetésénél, mely koncepciójában általánosabb, mint akárcsak néhány évvel később is, de ugyanez a helyzet a legfontosabb alkalmazások, a szövegszerkesztő, illetve a táblázatkezelő esetében is: több a – már akkor is csak inkább virtuális – alternatíva, mint az ezredforduló általános tankönyveiben.

Pétery

Pétery

De azért természetesen a Windows részeinek és működésének a bemutatása az egyik legfontosabb fejezet – egyszerre a DOS-alapú 3.1-esé, valamint a még viszonylag új Windows 95-é.

Az ma már nosztalgikus érdekesség, hogy az internetrobbanás előtti korszakot nagyszerűen jellemzi az elektronikus levelezés akkori formájának igen szűkszavú bemutatása.

Pétery

Előzmények

 • Fahrenheit 451 – V

  A húsz éve megjelent felhasználói kézikönyv, tankönyv legfontosabb feladata az volt, hogy megismertesse a felhasználókat a grafikus felülettel.

 • Fahrenheit 451 – IV

  Az első komolyabb középiskolai számítástechnikai tankönyv igen magas színvonalú volt, fel tudta kelteni az érdeklődést, és kiváló alap volt a továbbfejlődéshez.

 • Fahrenheit 451 – III

  Az 1984-ben megjelent Etűdök személyi számítógépekre c. könyv a BASIC segítségével mutatja meg a kezdőknek a programozás szépségeit és lehetőségeit.

 • Fahrenheit 451 – II

  Egy magas szakmai színvonalú könyv 1986-ból, mely azt tárgyalja, hogy vajon hogyan és milyen módon lehetne a mikroszámítógépeket felhasználni az oktatásban.