A nemzetbiztonság mindenek felett

Adatvédelmi határozatokat adott ki az Európai Bíróság.

Tegnap két olyan állásfoglalást publikált az Európai Bíróság, melyek adatvédelmi ügyekkel kapcsolatosak.

Német szabályozás

Az első döntés előzménye, hogy a német SpaceNet, illetve a Telekom Deutschland vitatták a német hírközlési törvény (TKG) által számukra előírt azon kötelezettséget, hogy 2017. július 1-jétől meg kell őrizniük az ügyfeleik közléseire vonatkozó forgalmi és helymeghatározó adatokat.

Bizonyos kivételektől eltekintve a TKG előírja a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói számára különösen a súlyos bűncselekmények üldözése vagy a nemzetbiztonságra vonatkozó konkrét veszély megelőzése céljából a végfelhasználók forgalmi és helymeghatározó adatai lényegének általános és különbségtétel nélküli megőrzését több hetes időtartamra. A német szövetségi közigazgatási bíróság azt kívánta megtudni, hogy a Bíróság által értelmezett uniós joggal ellentétes-e az ilyen nemzeti szabályozás.

Az Európai Bíróság határozata szerint a szóban forgó adatok általános és különbségtétel nélküli, megelőző jellegű megőrzése csak közbiztonsági okokból jogellenes, ám a súlyos bűncselekmények és a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek esetében jogszerű: „A súlyos bűncselekmények elleni küzdelem céljából azonban a tagállamok – az arányossági elvének szigorú tiszteletben tartásával – előírhatják különösen az ilyen adatok célzott és/vagy gyors, valamint az IP-címek általános és különbségtétel nélküli megőrzését.”

Francia szabályozás

E döntéshez szorosan kapcsolódik egy másik, melyben a gazdasági bűncselekmények felderítésének módjairól esik szó. Itt francia vádlottakról van szó, akik ellen bennfentes kereskedelem, bennfentes kereskedelemben való bűnrészesség, bűnpártolás,vesztegetés és pénzmosás bűncselekmények miatt büntetőeljárások indultak Franciaországbanj, és ők az adatgyűjtés módjának jogszerűségét kifogásolták.

A francia semmítőszék arra várt választ az Európai Bíróságtól, hogy az olyan nemzeti jogszabályi intézkedések, amelyek az elektronikus hírközlési szolgáltatókat megelőző jelleggel, a piaci visszaélésekkel – köztük a bennfentes kereskedelemmel – kapcsolatos jogsértések elleni küzdelem céljából a forgalmi adatoknak a rögzítés napjától számított egy évig történő általános és különbségtétel nélküli megőrzésére kötelezik, összeegyeztethetőek-e az uniós joggal.

A bíróság szerint nem: az uniós szabályozás „nem engedi meg a forgalmi adatoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatók általi, a rögzítés napjától számított egy évig történő, általános és különbségtétel nélküli, a piaci visszaélésekkel – köztük a bennfentes kereskedelemmel – kapcsolatos jogsértések elleni küzdelem céljából való megőrzését.” A határozatban azt is közlik, hogy – bizonyos feltételekkel – az ilyen úton megszerzett információkat a nemzeti bíróságoknak figyelmen kívül kell hagyniuk.

Előzmények