Az uniós polgárok többsége nem tart a digitalizációtól

Az Európai Unióban inkább várják a digitális technológiák további terjedését, mintsem félnének tőlük.

Egy most megjelent, 2021 szeptembere és októbere között készített Eurobarometer-felmérés szerint az Európai Unió polgárai elsöprő többségben úgy vélik, hogy az internet és a digitalizáció fontos szerepet játszik majd a jövőben, és helyes, ha az EU ezt a folyamatot jogalkotással és a keretek kialakításával támogatja.

A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 81 százaléka gondolja úgy, hogy 2030-ra az internet és a digitális eszközök kiemelkedő szerepet játszanak majd az életükben. A bizalmi index is igen magas: 80 százalékuk úgy ítéli meg, hogy ezeknek a technológiáknak a használata legalább annyi előnnyel jár, mint hátránnyal: mindössze 12 százalék vélekedik úgy, hogy 2030-ra a digitalizációnak több káros hatása lesz, mint jótéteménye.

A válaszadók több mint fele (56%) aggódik az egyre terjedő számítógépes bűnözés, az informatikai eszközöket és rendszereket ért támadások, az adathalászat, a vírusterjesztés, a személyes adatok ellopása stb. miatt. Az is nyugtalanítja az embereket, hogy miképp óvhatják meg gyermekeiket az online térben (53%), illetve attól is tartanak, hogy személyes adataikat a vállalatok vagy a köztestületek nem megfelelő módon használják fel. Az online világhoz kapcsolódva is felmerültek aggodalmak: a megkérdezettek harmada (34%) szorong amiatt, hogy képes-e megtalálni a megfelelő online/offline egyensúlyt az életében. Minden negyedik ember (26%) azt mondta, hogy fél attól, hogy nehéz lesz a magáévá tennie a digitális világhoz szükséges készségeket és tudást. A digitális termékek és szolgáltatások környezeti hatásai miatt az emberek 23 százaléka aggódik.

A felmérés érdekes megállapítása, hogy bár a többség úgy gondolja, hogy az EU megfelelően védi a jogaikat az online térben, azonban a válaszadók 40 százaléka nincs tisztában azzal, hogy pl. a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő, a magánélethez való vagy a megkülönböztetés tilalmát előíró jogokat az interneten is tiszteletben kell tartani. Ugyancsak nagy többsége az embereknek véli úgy, hogy nagyon hasznos, ha ezekről a jogokról, illetve az internetes környezetben való alkalmazásukról a lehető legtöbb tájékoztatás jelenik meg. Ebből következően a polgárok 82 százaléka helyesli, ha az EU közös digitális jövőképet alkot, meghatározza az unióban a digitális jogokat és alapelveket – 90 százalék támogatja a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatos átláthatóságot és fogyasztóvédelmet.

A felmérés eredményei támasztékul szolgálnak az Európai Parlamentnek, az uniós tagállamok szakminisztereit tömörítő Tanácsnak és az Európai Bizottságnak a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozatra vonatkozó javaslatuk kidolgozásához.

Azóta történt

Előzmények