EU: az információs rendszerek közötti interoperabilitás a fókuszban

Az Európai Bizottság tegnapelőtt tette közzé a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló hetedik eredményjelentést.

A fő témákkal kapcsolatos legutóbbi fejlemények áttekintése mellett a jelentés a határigazgatási és biztonsági célú információkezelés javítását célzó munkára összpontosít, valamint ismerteti EB új megközelítését a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés terén alkalmazott uniós információs rendszerek interoperabilitásának 2020-ig történő megvalósításával kapcsolatban. A közelmúltbeli világméretű kibertámadás nyomán a jelentés nyomatékosítja, hogy a bizottság elkötelezett a 2013-as uniós kiberbiztonsági stratégia felülvizsgálatának felgyorsítása iránt, hogy hatékony válaszintézkedéseket tudjon foganatosítani a számítógépes fenyegetésekkel szemben.

Háttér

2016 áprilisában a bizottság közzétette a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerekről szóló közleményt, valamint létrehozta az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot. A szakértői csoport május 11-én előterjesztette jelentését, amely szintén a 2016. áprilisi közleményben foglalt álláspontot érvényesíti, és ajánlásokat fogalmaz meg az információs rendszerek interoperabilitására vonatkozóan.

A friss jelentés áttekinti a magas szintű szakértői csoport ajánlásait, és javaslatot tesz a strukturális hiányosságok kezelésének következő lépéseire az alábbi három fő területen:

  • a meglévő információs rendszerek kihasználásának maximalizálása
  • szükség esetén kiegészítő rendszerek kifejlesztése az információs hézagok megszüntetése érdekében
  • a rendszerek interoperabilitásának biztosítása

Tervek

Az elmúlt évek folyamán az EB számos javaslatot terjesztett elő a fennmaradó információs hézagok felszámolása céljából. Ezek többek között új rendszerek – például az uniós határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) – létrehozását, valamint a meglévő rendszerek – köztük a Schengeni Információs Rendszer, az Eurodac és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) – megerősítését irányozták elő.

Az új jelentés új adatkezelési megközelítést irányoz elő, amelynek értelmében valamennyi központosított, uniós szintű biztonsági, határigazgatási és migrációkezelési információs rendszer interoperábilis módon, az adatvédelmi szabályok és az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartásával működne. E megközelítés fő ismérvei a következők:

  • európai keresőportál – lehetővé teszi a különböző rendszerekben való egyidejű keresést, teljes mértékben igazodik az adatvédelmi biztosítékokhoz, és adott esetben észszerűsített hozzáférési szabályokat érvényesít a bűnüldöző hatóságokra vonatkozóan
  • közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás – lehetővé teszi a biometrikus adatokat tartalmazó különböző információs rendszerekben való keresést, és lehetőség szerint jelzés révén feltünteti a más rendszerben talált, kapcsolódó biometrikus adatok meglétét vagy hiányát
  • közös személyazonosság-nyilvántartás – alfanumerikus személyazonossági adatokon alapul (pl. születési dátumok, útlevélszámok), és megállapítja, hogy egy személy különböző nyilvántartásokban többféle személyazonossággal szerepel-e

A javasolt megközelítés áthidalná az EU adatkezelési architektúrájának jelenlegi hiányosságait, és kiküszöbölné a fehér foltokat. Ennek eredményeként az információs rendszerek kezeléséért felelős uniós ügynökség, vagyis az eu-LISA kulcsszerephez jutna a technikai szakértelem biztosítása, valamint az információs rendszerek interoperabilitásával kapcsolatos munka előmozdítása terén. Annak érdekében, hogy az eu-LISA végrehajthassa az új megközelítést, a bizottság 2017 júniusában az ügynökség mandátumának megerősítésére irányuló jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni.

A következő lépések

Az EB megvitatja az új megközelítést az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, hogy még idén megegyezésre jussanak a további teendőkről. A tárgyalások eredményét a bizottság beépíti az interoperabilitásról szóló javaslatába, amelyet a lehető legrövidebb időn belül elő kíván terjeszteni.

Az EB egyúttal felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy mielőbb tegyenek előrelépést a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés terén használt információs rendszerekre vonatkozó jogalkotási prioritások érvényesítését illetően.

A légi közlekedés védelme tekintetében a bizottság politikai szintű párbeszédet kezdeményezett az Egyesült Államok és az EU összehangolt fellépésének biztosítása érdekében. Az Egyesült Államok és az EU képviselői tegnap, 2017. május 17-én Brüsszelben találkoztak, hogy közösen mérjék fel a potenciális kockázatokat, és előrelépést tegyenek az esetlegesen felmerülő fenyegetések kezelésére vonatkozó közös megközelítés felé.

Azóta történt

Előzmények