Hirdetés

Az Airbnb nem járt úgy, mint az Uber

A bíróság szerint mindössze platformot nyújtanak, melyen az érintett felek könnyebben egymásra találhatnak.

Az Európai Bíróság ma kihirdetett határozatában megállapította, hogy a francia állam nem követelheti meg az Airbnb-től, hogy ingatlanközvetítői engedéllyel rendelkezzen, mivel nem ilyen szolgáltatást végez.

A francia turizmusszövetség kezdeményezésére megindított perhez kapcsolódó döntés szerint az Airbnb Ireland esetében „egyrészt az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31 irányelv hatálya alá tartozó »információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak« kell minősíteni azt a közvetítői szolgáltatást, amelynek a célja, hogy egy elektronikus platformon keresztül díjazás ellenében összekapcsolja a potenciális bérlőket a rövid távú elszállásolást kínáló hivatásos és magánszemély bérbeadókkal, és e közvetítői szolgáltatás mellett bizonyos járulékos szolgáltatások nyújtására is sor kerül”. Másrészt pedig megállapították, hogy mivel a francia hatóságok nem jelentették be az előírásoknak megfelelően korlátozási szándékukat, így magánszemélyek ezen az alapon perelhetik az államot, ha nem férnek hozzá az Airbnb szolgáltatásaihoz.

Az indoklásban részletesen kitérnek arra is, hogy miért más az Airbnb megítélése, mint amikor hasonló esetben ellenkező módon, speciális engedélyköteles tevékenységet végzőnek nyilvánították az Ubert 2017 végén. Ennek lényege röviden: míg az Airbnb csak összehozza a lakáskiadókat és a bérelni szándékozókat, az árakat nem ők határozzák meg, az a kiadók és bérlők megállapodásaitól függ, emellett kiegészítő szolgáltatásai ezeket a piaci körülményeket nem befolyásolják lényegesen, addig az Uber tevékenysége árbefolyásoló, ezért őket személyszállító (taxis) vállalkozásnak kell tekinteni.

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények