E-tananyagot fejlesztenek az ELTE informatikai karán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ma közleményt adott ki egy tavaly megkezdett munka jelenlegi állapotáról.

Az ELTE 2011-ben az Európai Unió támogatásával 125 millió Ft összköltségű projektet indított el Társadalominformatika: moduláris tananyagok, interdiszciplináris tartalom- és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése címmel. A projekt futamideje 24 hónap.

A munka résztvevői az ELTE Társadalomtudományi, illetve Informatikai Kara, amelyeknek oktatói együttműködve vállalták 14 új digitális tananyag kidolgozását, melyek közül három angol nyelven készül. Emellett az ELTE és a közreműködő partnerek szakemberei két olyan tudásmenedzsment-rendszert dolgoznak ki, amelyek a képzés szolgálatába állva segítik majd jobban megérteni a társadalmi konfliktusok kialakulását, és támogatják azok előre jelezhetőségét, valamint jövőbeli kezelésüket. Az interdiszciplináris jellegű társadalominformatikai megközelítés újszerűsége abban áll, hogy az informatikai és a társadalomtudományi képzésben alkalmazott kompetenciákat integrálja, és ezek együttes kezelésével, fejlesztésével a hazai felsőoktatás szereplői számára olyan megismerési lehetőségeket teremt, amelyek eddig nem jöhettek létre.

Az IKT-eszközökkel és módszertanokkal kapcsolatos képzésekkel az ELTE nem csak a hallgatóknál kívánja elmélyíteni az informatikai és kommunikációs kompetenciákat. Egyúttal kiemelt súlyt helyez arra is, hogy legyen mód a modern tananyagfejlesztésben részt vevő oktató szakmai fejlődésére is.

A projekt során kifejlesztett interdiszciplináris e-learning tananyagok a MOODLE keretrendszerben kerülnek felhasználásra. Ennek előnye, hogy biztosítja a jelentkezés/jelentkeztetés, valamint a felvételek és értesítések módját, a tervezett tanfolyamok, kurzusok típusának és a kapcsolódó keretrendszer-funkciók áttekintését tanári (tutori) és tanulói szerepkörönként.

A projekt közvetlen célja, hogy a haladó webalapú eszközöket a társadalomtudományi kutatások szolgálatába állítva új paradigmát alkossanak, és a két kialakítandó tudásmenedzsment-rendszer segítségével mutassák be az informatika és a társadalomtudományok kapcsolódási pontjait. További célkitűzés, hogy az innovatív kutatási elképzeléseket lehetőséggé formálva, az európai források felhasználásával egyszerre növelje a magyar felsőoktatás minőségének színvonalát, a hazai tudományos élet versenyképességét, elősegítve ezzel a jövő nemzedékének szellemi gyarapodását.

Azóta történt

Előzmények