Már letölthető a kisiskolások számára készült Digitális világ tananyag

Új állomáshoz érkezett a MediaSmart Hungary nonprofit alapon működő oktatóprogramja, amelynek célja, hogy elősegítse a reklámértést és médiatudatosságot a kisiskolások körében. A szervezet 2007-ben mutatta be Médiatudor című oktatócsomagját, amely az elektronikus médiumok reklámjaival kapcsolatban tanította tudatos gondolkodásra, kritikus szemléletre a diákokat. Az új, Digitális világ című segédanyag a digitális média által közvetített üzenetek helyes értelmezésére, kezelésére és kreatív tartalmak létrehozására összpontosít. Célja, hogy az alsó tagozatos diákok olyan készségekre tegyenek szert, amelyekkel képessé válnak kritikusan kezelni az új médiában megjelenő tartalmakat, eligazodhatnak az internet világában és a Digitális világ segítségével megismert módszerekkel megvédhetik magukat a világhálón megjelenő, káros vagy sértő tartalmaktól, nem kívánatos internetes zaklatástól is.

digitális világ

Az oktatási segédanyag tizennégy fejezetének sorrendje az oktatás során rugalmasan, az adott tanulócsoport igényei vagy a pedagógus által meghatározott keretek szerint alakítható. A program egyebek mellett kitér a digitális reklámokra, a személyes adatok biztonságára az online környezetben és a webes tartalomfejlesztésre. Az oktatócsomag illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, amely kiemelt területként jelöli meg a médiatudatosságra nevelést, és amelyben elvárásként szerepel, hogy a tanulók értsék a hagyományos és digitális médiumok nyelvét, ismerjék az általuk biztosított ismeretszerzési, önkifejező és kapcsolatteremtési lehetőségeket, valamint tisztában legyenek az online környezet veszélyeivel. A Digitális világ újszerű megközelítésének köszönhetően nem csak informatika- vagy médiaórák, hanem az alsó tagozatos anyanyelv, rajz, ének vagy akár technika órák is színesíthetők a modern médiaismeretek, a digitális tudnivalók feldolgozásával. Az oktatási program két, mobilkommunikációval és biztonságos mobilhasználattal kapcsolatos fejezetét a Telenor szakemberei dolgozták ki.

Azóta történt

Előzmények