Az Európai Parlamentben megállapodtak a roaming-díjakról

Hirdetés

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ma kiadott tájékoztatója szerint (átmeneti?) megegyezés született a mobiltelefonálás roaming-díjainak európai szabályozásáról, ugyanis csaknem egy évig tartó előkészítést követően, 2007. május 23-án az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az unió területén érvényesíthető nemzetközi roaming-díjak (barangolás) szabályozását. A Magyarország által is támogatott uniós rendelet hatálybalépésével a fizetendő díjak rövidesen jelentősen csökkenhetnek.

A történet

Régóta húzódó ügyről van szó. Az Európai Bizottság és az európai nemzeti szabályozó hatóságok szervezete (ERG), több fórumon jelezte már 2005-ben is, hogy az EU területén igénybe vehető roaming, azaz a mobilszolgáltatók ún. barangolási szolgáltatása, minden belátható indok nélkül, elfogadhatatlanul magas. Ennek okai:

  • a felhasználók által fizetett (fogyasztói) díjak – viszonylattól, ill. szolgáltatóktól függően – igen nagy eltérést mutatnak
  • a hálózat üzemeltetői indokolatlanul magas nagykereskedelmi árakat szabnak
  • a nagykereskedelmi árak közelmúltban megfigyelhető csökkenése nem jelenik meg a felhasználók szintjén
  • a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatása nem kielégítő, választási lehetőségük korlátozott
  • a jelenlegi uniós távközlési keretszabályozás elsősorban nemzeti keretekre épül, ám a nemzetközi szintű roaming esetében a rendelkezésre álló szabályozási eszközök nem elégségesek.
2006 márciusában az Európai Tanács ülésén az EU állam- és kormányfői egyetértettek abban, hogy a versenyképesség érdekében csökkenteni kell a nemzetközi barangolás díját. A megújult lisszaboni stratégia is rámutat arra, hogy a gazdasági növekedés eszköze a hatékony és integrált infokommunikációs technológia, amelyet hozzáférhetővé kell tenni európai és nemzeti szinten egyaránt.

Az Európai Bizottság – megelégelve, hogy számos szakpolitikai kezdeményezés nyomán sem történt előrelépés – 2006 februárjában bejelentette, hogy rendelet kidolgozását tervezi az unió területén érvényesíthető roaming-díjak ésszerű csökkentése érdekében. Bár ezt követően a szolgáltatók egy része bizonyos csomagokban önkéntes díjcsökkentést hajtott végre, ám annak mértéke továbbra sem érte el az indokolt szintet. A Bizottság megállapította, hogy az egyes szolgáltatók közötti nagykereskedelmi árak csökkenése nem, vagy alig jelenik meg felhasználói szinten.

A szabályozás kidolgozásához a Bizottság 2006 tavaszán kétfordulós nyilvános konzultáción kérte ki az érintettek véleményét. A tagállamok, a szabályozó hatóságok, a fogyasztói csoportok, sőt egyes szolgáltatók is támogatták a roaming-díjak csökkentésére irányuló bizottsági célkitűzést. A szolgáltatók nagy része azonban – a piaci versenyre és az árak csökkenésére hivatkozva – ellenezte a tervezett szabályozást, míg néhányan további önkorlátozásra tettek javaslatot.

Az új szabályozás

A rendelet bizottsági szövegtervezete 2006 júliusában elkészült. Tartalmát megvitatta — az uniós döntéshozatali eljárásrendnek megfelelően — a Tanács és az Európai Parlament is. A két uniós intézmény között a rendelet szövegéről folytatott egyeztetések 2007. május 15-én informális megegyezéssel zárultak. Az elért eredmény csaknem teljesen megegyezik a tárgyalások során aktívan képviselt magyar állásponttal.

A rendeletről létrejött elvi megállapodás értelmében a szolgáltatók által alkalmazható maximált percdíjak:
Év Nettó nagykereskedelmi ár (euró) Nettó fogyasztói ár (euró)
Kezdeményezett hívások
Nettó fogyasztói ár (euró)
Fogadott hívások
2007 0,30 0,49 0,24
2008 0,28 0,46 0,22
2009 0,26 0,43 0,19

A nagykereskedelmi díjak a rendelet hatályba lépését követően 2 hónappal, míg a kiskereskedelmi (fogyasztói) árak legkésőbb 3 hónappal lépnek érvénybe.

A szolgáltatók kötelesek lesznek:

  • felkínálni a fenti díjaknak megfelelő úgynevezett Eurotarifa-ajánlatot valamennyi díjcsomaghoz, amely a három hónap elteltével minden előfizető által igénybe vehető, kivéve, ha az ügyfél ez idő alatt úgy dönt, hogy a rá eddig alkalmazott roaming-díjat kívánja megtartani
  • az ügyfeleket — bármely EU-tagállamba való belépéskor — ingyenes SMS-ben tájékoztatni a díjcsomagja alapján a fogadott és indított hívásokra érvényes aktuális percdíjakról
  • a felhasználókat a látogatott tagállambeli valamennyi hálózatban érvényes díjról ingyenes telefonszámon informálni
A jogsértő mobilszolgáltatók szankcionálását az egyes tagállamok saját hatáskörben dolgozzák ki.

A szabályozás a tervek szerint három évig lenne hatályban, de a Bizottság javaslatára tovább is érvényben tartható, illetve szükség esetén az adatszolgáltatásokra (pl. SMS, MMS) is kiterjeszthető lesz.

Várhatóan 2007. június 7-én a Tanács, azaz a tagállamok döntenek a rendelet sorsáról. A hivatalos döntést követően a rendelet az unió hivatalos lapjában való közzététellel lép hatályba, előreláthatólag 2007 júliusában.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények