Hirdetés

Az APEH mondja fel a BSA-val kötött szerződését!

A Magyar Demokrata Fórum Informatikai Kabinetje felkéri a pénzügyminisztert, hogy szólítsa fel az APEH-ot a BSA-val (Business Software Alliance) ez év elején kötött megállapodás felbontására. Ezzel egy időben azt is javasolják Péterfalvi Attila adatvédelmi biztosnak, hogy indítson vizsgálatot a BSA elmúlt hónapokban folytatott törvényellenes adatgyűjtésével és adattárolásával kapcsolatban. A párt fontosnak tartja a legális szoftverek illegális másolása elleni fellépést, de egyben hangsúlyozza, hogy ez nem egy civil szervezetnek a feladata, hanem – a hatályos törvények szerint – a rendőrségé.

A szerződést az MDF már a megkötéskor is helytelenítette, ezért felhívta a társadalom figyelmét az együttműködési megállapodás veszélyeire. Az eredetileg titkos szerződésben a BSA vállalta az adóhatóság munkatársainak képzését, az APEH pedig a szervezet javaslatainak véleményezését. A megállapodással az MDF álláspontja szerint a BSA visszaél.

BSA: számítógép szoftverszámla nélkül nem működik

A napokban a BSA ismételten több ezer társaságot keresett meg, és a szerzői jogi törvényre, illetve az APEH és a BSA együttműködési megállapodására hivatkozva bekérte a szoftvernyilvántartásukat. A BSA-nál az adóhatósággal megkötött megállapodásukat úgy magyarázzák, hogy a szoftverek nyilvántartásának adózási vonzata is van. Mindezt egy korábbi pénzügyminisztériumi „értelmező” állásfoglalásra alapozzák: „a számítógéphez kapcsolódó értékcsökkenés elszámolására csak abban az esetben van lehetőség, ha a számítógépre csak jogszerűen (legálisan) megvásárolt szoftver került telepítésre, vagyis amelyről a vállalkozás a beszerzést igazoló számlával, eredeti licencszerződéssel, vagy esetleg a gyártó által biztosított, eredetiséget tanúsító bizonyítványokkal rendelkezik és amelyet az immateriális javak között könyveiben nyilvántartásba vett.”

Ha egy revízió során a társaság nem rendelkezik az összes könyvelésében szereplő összes számítógép vonatkozásában jogtiszta operációs rendszerrel és alkalmazásokkal (ezt számlával kell bizonyítani), akkor arra jogszerűen nem számolhatott el értékcsökkenést. Mivel ennek jelentős kihatása lehet az eredmény-kimutatásra, a revízió jelentős adókülönbözetet tárhat fel, annak minden következményével – állítja a a szoftvergyártókat képviselő amerikai érdekvédelmi szervezet, majd kijelenti: minden számítógépre előtelepített szoftvernek szerepelnie kell a számítógép számláján, illetve a számítógép megvásárlását követően beszerzett szoftvert (számlák, szerződések) egyértelműen a szoftver-nyilvántartási szabályoknak megfelelően kell lekönyvelni.

A BSA-közlemény nem szól az ingyenes szoftverekkel kapcsolatos tennivalókról, illetve nem szól a kisebb – általa nem képviselt – szoftvergyártók termékeiről sem.

A párt mostani nyilatkozatában kifogásolja, hogy a BSA a magyarországi kis- és középvállalkozásoknak küldött leveleiben azzal fenyegetőzik, hogy ha nem az ő előírásainak megfelelően vezetik a szoftvernyilvántartásukat, az APEH eljárhat velük szemben. Az MDF nem érti, hogy a BSA miért akar hatóságként eljárni, amikor erre semmilyen törvényi felhatalmazása nincs. Ezért ennek az abnormális helyzetnek a megszüntetése érdekében párt Informatikai Kabinetje felkérte Veres Jánost, hogy szólítsa fel az APEH-ot a BSA-val az év elején kötött megállapodás felbontására. Illetve evvel egy időben azt javasolja Péterfalvi Attila adatvédelmi biztosnak, hogy kezdjen vizsgálatot a BSA elmúlt hónapokban folytatott törvényellenes adatgyűjtésével és adattárolásával kapcsolatban.

A nyilatkozat fontosnak tartja a legális szoftverek illegális másolása elleni fellépést, de álláspontjuk és a törvény szerint ez nem egy civil szervezetnek vagy az adóhatóságnak a feladata, hanem a rendőrségé. Az MDF ezért nyomatékosan felszólítja a BSA-t, hogy a továbbiakban ne riogassa a középosztályt, a kis- és középvállalkozásokat az APEH-el, és fejezze be a törvénytelen adatgyűjtést és adattárolást. Kifejezetten veszélyesnek tartják a párt szakértői ezt az ál-civil magatartást, különösen annak fényében, hogy a BSA akciója az információs társadalom megerősödését elősegítő más civil szervezetekre is rossz fényt vet – zárul a hétvégén napvilágra került kommüniké.

Az APEH-BSA szerződést már kihirdetéskor számos kritika érte, a megállapodás titkosságát civil nyomásra ki is vették a szerződésből. A megállapodás azóta elérhető az APEH honlapján.

Azóta történt

Előzmények