Akar az Év Projektmenedzsere lenni? Jelentkezzen!


Az évente megrendezésre kerülő Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum Szervező Bizottsága ez évben is meghirdette az „Az Év Projektmenedzsere Díj” pályázatát, ahová várják tagcégeik projektmenedzsereinek jelentkezését. A szervezőbizottság a Fórumot támogató szervezetek képviselőiből, a projektmenedzsment szakma kiemelkedő személyiségeiből, a HTE, a FÖVOSZ, az IVSZ, a PMI Budapest Magyar Tagozat, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a Távközlési és Informatikai Projekt Irányítók Klubja (TIPIK) képviselőiből áll.

A kiírók – mint eddig is – elsősorban a magyarországi infokommunikációs projektmenedzsment szakma egy kiemelkedő szakemberének elismerésén, munkája és életútja példáján keresztül kívánják felhívni a figyelmet a projektmenedzseri tudás jelentőségére, a kiemelkedő projektek eredményeire. Az alapítók a díjjal hozzá szeretnének járulni a magyarországi projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez.


Már ők is...

A pályázatoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) A pályázatban az infokommunikáció fejlődését közvetlenül és/vagy közvetve segítő projektek menedzserei vehetnek részt. A pályázatban bemutatandó, sikeresen befejezett projektek olyanok legyenek, melyek a legkülönbözőbb iparágak működését, hatékonyságát javító infokommunikációs fejlesztéseket segítették elő, vagy az infokommunikációs iparág fejlődését szolgálták. Ezen belül a projektek típusa természetesen igen sokféle lehet (például termék- vagy szolgáltatásfejlesztési, beruházási, rendszerintegrációs, szervezetfejlesztési, üzleti folyamatok kialakításáról szóló, vállalkozásalapítási, minőségbiztosítási stb.).

b) A pályázatban bemutatott projekteknek a pályázati kiírás évében vagy az azt megelőző évben kellett befejeződniük.

c) A díjra a pályázati űrlap kitöltésével (ami a megadott feltételek elfogadását jelenti) és a megadott formátumú és tartalmú mellékletek (szakmai életrajz, projekt leírás) kitöltésével és határidőre történő beküldésével pályázni kell.

d) A projektmenedzser az „Év Projektmenedzsere Díj” elnyerésére megadott határidőre, a Projekt Menedzsment Fórum szervezésében közreműködő HTE Titkárságára (1055. Bp. V. Kossuth L. tér 6–8. IV. em. 422), az előírásoknak megfelelő dokumentumok (pályázati lap, szakmai életrajz, pályázati projekt leírása nyomtatott és elektronikus formában) beküldésével pályázhat. A pályázat beadási határideje 2007. jan. 29., a díj nyertesét 2007. márc. 23-ig értesítik, az ünnepélyes díjátadásra és a hozzá kapcsolódó előadásra a PM Fórumon, 2007. ápr. 5-én kerül sor.

A pályázat részletes kiírása és a pályázati űrlapok a HTE, a PMI Budapest és a PMSZ portáljain lesznek majd megtalálhatók – a hír megírásának időpontjában még hiába kerestük az űrlapokat.

Előzmények