A mesterséges intelligencia mindenképp jön, de fel kell rá készülni

Az Accenture Technology Vision 2018 jelentése szerint az intelligens vállalkozásoké a jövő, ez azonban alapvető változást igényel a vállalatvezetők részéről.

Az Accenture Technology Vision 2018 éves jelentése szerint a mesterséges intelligencia (AI) és az egyéb technológiák rohamos fejlődése az intelligens vállalkozások létrehozását is felgyorsítja, és lehetővé teszi, hogy az emberek mindennapi életének részévé válhassanak. Ugyanakkor, ha a vállalatok a növekedés mellett a társadalomra is pozitív hatást szeretnének gyakorolni, olyan új vállalatirányításra lesz szükség, amely a bizalmat és a nagyobb felelősséget helyezi előtérbe.

A következő három év során a vállalatokat teljesen átalakító technológiai trendeket vizsgáló Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep” című jelentés kiemeli, hogy a technológiák – ideértve a mesterséges intelligenciát (AI), a fejlett analitikát és a felhőt – gyors fejlődése révén a vállalatok nem csak innovatív termékeket és szolgáltatásokat hozhatnak létre, hanem meg is változtathatják az emberek életét és munkafolyamatait. Ez azonban jelentősen átalakítja a vállalatok kapcsolatrendszerét ügyfeleikkel és üzleti partnereikkel.

Hirdetés

A Technology Vision kutatás részeként az Accenture világszerte több mint 6300 üzleti és IT-vezetőt kérdezett meg. A válaszadók több mint négyötöde (84 százaléka) egyetért azzal, hogy a technológia révén a vállalatok zökkenőmentesen integrálódhatnak az emberek mindennapi életébe. Az Amazon például az Echo eszköze és az Alexa AI asszisztense révén olyan mértékben vált az emberek mindennapi életének részesévé, hogy a fejlesztők dedikált Amazon-zárakat építenek be az újabb otthonokba, így amikor nincsenek otthon, az okos zárrendszer segítségével a futárok bevihetik a megrendelt árut.

Accenture
[+]

„Mára a technológia teljesen beépült mindennapi életünkbe, átformálva a társadalom jelentős részét” – nyilatkozta Paul Daugherty, az Accenture technológiai és innovációs igazgatója. „Ugyanúgy, ahogy régebben a városok a kikötők és a vasútvonalak mentén fejlődtek, vagy ahogy az emberek életét átalakította az elektromosság, ma a világ a digitális innováció mentén gondolja újra önmagát – átvitt értelemben a vállalatok mentén, amelyek ezeket a szolgáltatásokat nyújtják. Ez az új típusú együttműködés a bizalomra és a személyes adatok megosztására épül.”

A jelentés szerint ez a technológiai átalakulás abban az értelemben egyedi, hogy a változás kétirányú: az emberek a vállalatok termékeit és szolgáltatásait használják, cserébe adatokat szolgáltatnak és hozzáférést biztosítanak az információkhoz. Az ilyen szintű „integrált innováció” és bizalom mélyebb kapcsolatot igényel – valódi partnerséget, amely nemcsak egy vállalat termékein, hanem a céljain és értékein is alapszik. Ez a kétirányú partnerség egyben új felelősségeket is létrehoz, – a fogyasztók és az üzleti partnerek, valamint a társadalom egésze iránt – amely megkívánja a legfelsőbb szintű vezetés elkötelezettségét is.

Az élenjáró vállalatok felismerték, hogy ezeket az új társadalmi elvárásokat a vállalkozások erősségévé lehet alakítani. A megnövekedett interakciókat arra használják, hogy partneri kapcsolatokat építsenek ki az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal, a kormányzattal és a nyilvánossággal. Ez pedig túlmutat a kis- és nagykereskedelmen.

A Tesla például partneri együttműködést alakít ki a kormányzatokkal az önvezető járművekhez kapcsolódó szabályok kialakítása miatt. A Siemens pedig felajánlotta a MindSphere nevű, – az IoT támogatására kidolgozott operációs rendszerét – ezzel is megalapozva új partneri együttműködéseit.

A Technology Vision öt feltörekvő technológiai trendet azonosít, amelyek fontos szerepet játszhatnak a digitális gazdaságban elérhető sikerek elérésében:

  • a mesterséges intelligencia polgárai – az AI, mint a társadalom hasznos tagja: ahogy növekszik a mesterséges intelligencia (AI) képessége, úgy nő az emberek mindennapi életére gyakorolt hatása. Azok a vállalkozások, amelyek hasznosítani szeretnék az AI potenciálját, fel kell ismerniük ezt, és úgy kell fejleszteniük saját AI megoldásaikat, hogy felelősségteljesen képviselje a vállalatot
  • kiterjesztett valóság - a távolság eltűnik: a virtuális és a kiterjesztett valóság technológiái átalakítják az emberek életét és munkafolyamatait, csökkentve ezzel az emberek, az adatok, valamint a tapasztalatok közötti távolságot
  • adatok igazságtartalma – a bizalom fontossága: az adatok alapján működő vállalkozások most egy új problémával szembesülnek: a pontatlan, manipulált vagy részrehajló adatokkal, amelyek torz üzleti eredményekhez és elfogult döntésekhez vezethetnek. Ehhez két feladatot kell megoldaniuk: maximalizálni kell az adatok igazságtartalmát és minimalizálni kell az adatmanipulációt ösztönző tényezőket
  • problémamentes üzletmenet – nagy léptékű partnerségre építve: a vállalkozások a növekedés szempontjából nagyban függenek a technológián alapuló partneri kapcsolatoktól, azonban régebbi rendszereiket nem erre tervezték. A hálózatba kapcsolt intelligens vállalkozásoknak teljesítőképességük növeléséhez először újra kell tervezniük önmagukat
  • a gondolkodás internete – intelligens osztott rendszerek létrehozása: a vállalkozások nagy energiát fordítanak az intelligens környezetekre: robotika, AI és különleges élmények. Azonban ezek életre hívása nemcsak új kulcskészségek és munkaerő képességek hozzáadását igényli majd, hanem a meglévő technológiai infrastruktúra modernizálását is

 

Módszertan

Az Accenture Technology Visiont az Accenture Labs és az Accenture Research dolgozza ki évente. A 2018-as jelentéshez kapcsolódó kutatási folyamat magában foglalta a vélemények begyűjtését a Technology Vision külső tanácsadó testülettől (Technology Vision External Advisory Board), amely csoport több mint két tucat tapasztalt személyt foglal magában a legkülönbözőbb területekről: a közszférából, a magánszektorból, a tudományos életből, a kockázatitőke-társaságoktól és a vállalkozások köréből. Ezenfelül a Technology Vision csapat interjút készített a technológia vezéralakjaival, iparági szakértőkkel, valamint közel 100 Accenture üzleti vezetővel. Ezzel párhuzamosan az Accenture Research kutatórészleg globális online felmérést készített 25 ország és 18 iparág több mint 6300 üzleti és IT-vezetőjének bevonásával, hogy betekintést nyerjenek a feltörekvő technológiák elfogadottságába. A felmérés segített azonosítani a technológiák elfogadásának és az azokba való befektetésnek a kulcsfontosságú problémáit és prioritásait. A válaszadók többnyire igazgatók vagy vezető beosztású alkalmazottak, egyes esetekben funkcionális vagy üzletági vezetők, legalább 500 millió USD éves bevételű vállalatoktól, de legtöbbjük éves bevétele meghaladta a 6 milliárd dollárt.

  • Kapcsolódó cégek:

Azóta történt

Előzmények