Hirdetés

A szolgáltatók kreatívabb reklámokat akarnak

Az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) Távközlési tagozata – melynek tagjai a legnagyobb hazai elektronikus hírközlési szolgáltatók, alternatív szolgáltatók és berendezésszállítók – október végén klubnapot szervezett, amelyre meghívták a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) képviselőit, az Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) fogyasztói jogi képviselőjét és az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) főtitkárát. A rendezvényen a szolgáltatók előadták, hogy a túl szigorú szabályozás miatt milyen problémákba ütköznek a reklámozási tevékenységük során.

Az iparág a hazai piacon tapasztalható kiélezett verseny miatt a reklámköltési toplistán az elsők között szerepel – állítják a cégek. Még a gazdasági válság idején is jelentős összeget fordít reklámozásra a hírközlési szektor. Az érintett szolgáltatók azonban úgy vélik: a sok esetben a reklám valós figyelemfelkeltő funkcióját átértelmező és túl szigorú szabályozói megítélés gátat szab a kreativitásuknak, aminek következtében komoly gyakorlati akadályokba ütközik a hirdetések elkészítése is. Ezért – és mert szerintük a fogyasztók ma már tudatosabbak és többet tudnak a hírközlési szolgáltatásokról – a nemzetközi szabályozásnál szigorúbb hazai elvárások lazítását szeretnék elérni.

Álláspontjuk alátámasztására ismertették annak a kutatásnak az eredményeit, amelyet a fogyasztói tudatosság szintjének felmérésére végeztetett a tagozat. A kvalitatív vizsgálat azt találta, hogy a fogyasztók tisztában vannak a tévéreklámok figyelemfelkeltő szerepével, és nem várják, hogy az a termékről, szolgáltatásról minden részletre kiterjedő információt közöljön. A kvantitatív felmérésből kiderült, hogy a telekommunikációs vásárlásokat megelőzően a fogyasztók átlagosan két információforrásból tájékozódnak a kívánt szolgáltatásról. Továbbá: a tévéreklám az egyéb kommunikációs eszközökkel (újsághirdetés, rádióhirdetés, plakát) együtt kevésbé járul hozzá a döntéshozáshoz, mint a szolgáltatótól származó információk (ügyintéző, tájékoztató anyagok, honlap), amelyek egyben a legrészletesebb tájékoztató felületek is. A fogyasztók utolsó vásárlásukhoz kapcsolódó elégedettsége gyakorlatilag független volt attól, hogy milyen előzetes tájékozódási formát választottak, illetve hogy arra mennyi időt szántak – derült ki a vizsgálatból.

Az IVSZ távközlési tagozata bízik abban, hogy a megkezdett párbeszéd folytatható, és már rövid távon eredményt hoz.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények