A mobilszolgáltatók vagy a politikusok vernek át bennünket?

Hirdetés


Hétfőn sajtóközleményt kaptunk dr. Nyitrai Zsolttól, az egyik magyar párt Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportjának vezetőjétől. A Fidesz képviseletében megszólaló politikus közleményében azt állítja, hogy az EU szabályozása következtében nemrég bevezetett alacsonyabb barangolási díjak miatt keletkező veszteséget egyes magyar távközlési cégek egyéb tarifáik emelésével kompenzálják: „Tapasztalataink szerint már a szabályozás elfogadásának napjától megfigyelhető a belföldi díjszabás árainak akár 10%-os emelése. A Fidesz szerint a belföldi tarifák emelése nemcsak nemzetközi viszonylatban egyedülálló, de a piaci folyamatokkal is ellentétes irányú”, s ennek következtében a Munkacsoport „…a roaming-rendelet betartása érdekében a nemzeti szabályozási hatósághoz (NHH) valamint a versenyhivatalhoz (GVH) fordul. A Szövetség munkacsoportja elvárja, hogy amennyiben a rendelet megsértése megállapításra kerül, úgy az okozott többletköltséggel arányosan szankcionálják az érintett mobiltávközlési cégeket”.

Politikusok üzeneteivel nem szokásunk e lapcsoporton belül foglalkozni, ám jelen esetben mégis kivételt tettünk, mivel a fogyasztóvédelmet viszont fontos dolognak tartjuk. A képviselő úr leveléből leginkább a tényeket hiányoltuk; ráadásul, ha Nyitrai Zsoltnak még igaza is lenne az érintett emeléseket illetően, a közvetlen összefüggés bizonyítása komoly feladat elé állítaná a vizsgálódó hatóságokat.

Végül is mobilarenás kollégánk írt levelet Nyitrai Zsoltnak, amelyben álláspontjának bővebb kifejtésére, állításai bizonyítására kérte fel. Erre eleddig nem kaptunk választ. Ám mivel a sajtóközlemény belekerült a magyar online sajtó vérkeringésébe, mi is szeretnénk elmondani véleményünket a dolgok jelen állásáról.

Álláspontom szerint: ha már egy politikai párt bele óhajt szólni jelen esetben a mobiltávközlésbe, akkor azt tegye korrekten, nevezze meg, hogy az »egyes mobilszolgáltatók« mögött mely cégek állnak, illetve tényekkel tegye világossá, hogy az állítólagos 10%-os emelkedés mely tarifacsomagoknál történt. Mert ez ebben a formában nem csupán édeskevés, hanem teljesen hiteltelen is” – írja Bog (a teljes szöveg a Mobilarenán olvasható), s mi maximális mértékben egyetértünk vele.

Távol álljon tőlünk a mobilszolgáltatók védelme, ám a tényekkel kellően alá nem támasztott felelőtlen vádaskodást is elítéljük.

Azóta történt

Előzmények