A Magyar Telekom lezárta a 2006-os gazdasági évet

Hirdetés

A társaság közleménye szerint a Magyar Telekom 2007. április 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen több esedékes döntést is meghoztak. A két legfontosabb: a 2006. évi eredmények jóváhagyása, illetve az új tisztségviselők megválasztása volt.

A közgyűlés 1 131 595 millió Ft mérleg-főösszeggel és 87 464 millió Ft adózott eredménnyel (az nemzetközi IFRS szerint számolva, a kisebbségi részesedésekre jutó 12 011 millió Ft eredmény levonása előtt), illetve 965 862 millió Ft mérleg-főösszeggel és 88 399 millió Ft adózott eredménnyel (a magyar számviteli szabályok szerint számolva – HAR) jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport, ill. a Magyar Telekom Nyrt. 2006. évi konszolidált éves beszámolóját.

A közgyűlés ezek után úgy döntött, hogy a 2006. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10 000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7000 Ft osztalékot fizet. A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88 399 617 408 Ft adózott eredményből összesen 72 993 782 050 Ft osztalék kifizetése után, a maradék 15 405 835 358 Ft-ot eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24. Az osztalékfizetés rendjéről 2007. május 7-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A Magyar Telekom Nyrt. igazgatósága, felügyelőbizottsága és auditbizottsága tagjainak megbízatása a közgyűlés napján megszűnt, ezért új igazgatósági, felügyelőbizottsági, és auditbizottsági tagokat kellett választania. Az igazgatóság tagjai lettek: Dr. Földesi István, Dr. Gálik Mihály, Michael Günther, Dr. Klaus Hartmann, Horst Hermann, Thilo Kusch, Christopher Mattheisen, Frank Odzuck, Dr. Ralph Rentschler, Rudolf Kemler. A felügyelőbizottság tagjai lettek: Kadlót Gellért, Koszorú István, Varju György, Vermes Péter, Csizmadia Attila, Dr. Farkas Ádám, Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Dr. Pap László, Dr. Szapáry György, Jutta Burke. Az auditbizottság tagjai lettek: Dr. Farkas Ádám, Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Szapáry György.

Az igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok megbízatása az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 3 évig, 2010. május 31. napjáig tart. Az igazgatóság elnökének tiszteletdíját 546 ezer Ft/hó összegben, az igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 364 ezer Ft/hó összegben; a felügyelőbizottság elnökének tiszteletdíját 448 ezer Ft/hó összegben, a felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíját pedig 294 ezer Ft/hó összegben állapította meg a közgyűlés. Az auditbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról a 2005. évi rendes közgyűlés határozott, az a továbbiakban is érvényben marad.

Hirdetés

Azóta történt

Előzmények