Hirdetés

A bíróság kötelezte a szolgáltatót a p2p-forgalom szűrésére

Hirdetés


A Belga Írók, Zeneszerzők és Kiadók Szövetsége (SABAM) fontos jogi csatát nyert annak a vitának a keretében, amelyben ellenfele a TISCALI internetszolgáltató, a közelmúltban a SCARLET EXTENDED Ltd. nevet felvett cég. A 2007. június 29-i ítélet értelmében a Brüsszeli Fellebbviteli Bíróság elrendelte, hogy az internetes szolgáltató alkalmazza a szakértő által javasolt technikai megoldások egyikét annak érdekében, hogy megakadályozza az internetezőket a SABAM zenei repertoárjának p2p-szoftverek segítségével történő illegális letöltésében.

A most lezárult ügyben korábban, 2004 végén a bíróság olyan, az eljárás során közbülső intézkedésnek minősülő ítéletet hozott a SABAM javára, amellyel a bíróság megállapította, hogy a TISCALI ügyfelei a szerzői jogokat sértő tevékenységeket valósítottak meg (a többszörözési/másolási jog és a nyilvánosságra hozatali jog tekintetében). Mindazonáltal, abból a feltételezésből kiindulva, hogy a feltárt jogsértések megakadályozása érdekében foganatosítandó intézkedések technikai megvalósíthatósága terén a bíróság nem rendelkezik kellő tájékozottsággal, a brüsszeli bíróság döntést hozott arról is, hogy az ügyben szakértőt rendel ki. A január 3-án benyújtott véleményében a kirendelt szakértő tizenegyféle megoldást dolgozott ki a p2p-rendszerek teljes elzárására, használatuk meggátlására, illetve szűrésére, amelyek közül hét megoldás alkalmas arra, hogy a TISCALI (SCARLET) hálózatán alkalmazzák.

Az indoklás

Az ítéletből kitűnik, hogy a bíróság a TISCALI (SCARLET) által felhozott érvek közül, melyek a magánélet titkosságára, a levéltitokra, valamint a szólás- és vélemény-kifejezés szabadságára vonatkoztak, egyet sem fogadott el. Azt sem, mely szerint „a kért technikai intézkedések a p2p-szoftverek teljes tevékenységi körének az ellenőrzését jelentenék, felügyeleti jognak minősülnének, amely ellentétes az e-kereskedelemre vonatkozó szabályozással”.

A bíróság kitartott azon álláspontja mellett, hogy a lezárásra vonatkozó rendelkezés ténye nem ró a TISCALI (SCARLET) cégre olyan általános kötelezettséget, hogy a hálózatát állandóan ellenőrizze (monitorozza). A szakértő által meghatározott megoldások olyan „technikai jellegű eszközök”, amelyek a TISCALI (SCARLET) hálózatán továbbított bizonyos információk blokkolására (a továbbítás megakadályozására) vagy szűrésére korlátozódnak. Továbbá, a bíróság úgy tekinti, hogy szoftver blokkolása vagy szűrése nem jelenti személyes adatok kezelését, és hogy egy ilyen, a megakadályozást célzó intézkedés tisztán technikai és automatikus jellegű, mivel a szolgáltató semmiféle aktív szerepet nem játszik az információáramlás megakadályozásában vagy szűrésében.

Következésképpen, a bíróság úgy rendelkezett, hogy a TISCALI (SCARLET) hagyjon fel a szerzői jogok megsértésének – az ügyfelei felé illegális fájlátadáson keresztül folytatott – gyakorlatával, amely p2p-szoftverek segítségével történt, és a SABAM zenei repertoárjához tartozó zeneműveket tartalmazó elektronikus fájlok átadását jelentette. Emellett a TISCALI (SCARLET) írásban köteles értesíteni a SABAM-ot arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosít az ítélet végrehajtása érdekében. A TISCALI (SCARLET) cégnek 6 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az ítéletet végrehajtsa, késedelem esetén pedig napi 2500 euró bírságot lesz köteles fizetni.

A SABAM elégedett

Általános értelemben a SABAM hangsúlyozni kívánja, hogy nagyon sok internethasználó tölt le tömegesen szerzői jogvédelem alatt álló műveket p2p-szoftverek segítségével, anélkül, hogy ehhez az írók, zeneszerzők és kiadók hozzájárultak volna, vagy ezért honoráriumot kapnának. A SABAM szerint, ha a Belgiumban működő, összes, internetes hozzáférést nyújtó szolgáltató alkalmazná a szakértő által javasolt technikai intézkedéseket, úgy, hogy a p2p-szoftver a továbbiakban nem lenne arra használható, hogy szerzői jogvédelem alatt álló művek cseréljenek gazdát, akkor Belgiumban megszűnne az ilyen típusú illegális kereskedelem.

A SABAM végül azt is hozzáfűzi, hogy a p2p-jelenség nem az egyedüli oka a CD-értékesítés csökkenésének, de minden bizonnyal nagymértékben hozzájárult ahhoz. Kárt okoz nem csak a SABAM tagjainak, de a művészeknek általában, miközben a kulturális örökséget is veszélyezteti.

Azóta történt

Előzmények