Hirdetés

1957. február 8.

Washingtonban meghalt Neumann János matematikus, aki a matematika számos ágában kiemelkedőt alkotott. Ő dolgozta ki 1945-ben azt a később róla elnevezett számítógép-architektúrát, amelyben a bináris rendszerű feldolgozóegységhez az utasításokat és adatokat egyaránt tároló memória kapcsolódik. Korunk számítógépei is az általa leírt modell szerint épülnek fel.

Hirdetés

Neumann János
Neumann az 1940-es években

Azóta történt

 • 1913. március 19.

  Megszületett Julian Bigelow amerikai matematikus és villamosmérnök, aki 1946-ban Princetonban megépítette az IAS-t, amelyet a világ első tárolt programozású digitális komputerének tartanak. A gépet Neumann János tervezte, ő vette fel Bigelow-t – Norbert Wiener ajánlására – főkonstruktőrnek.

 • 1916. április 30.

  Megszületett Claude Shannon amerikai villamosmérnök és matematikus, az információelmélet megteremtője. A Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) 21 éves korában írt szakdolgozatában bemutatta, hogyan lehet a Boole-algebrára és a kettes számrendszerre alapozva logikai műveleteket végezni kapcsolók használatával – ezzel a digitális áramkör és a digitális számítógép alapjait fektette le. Fő műve A kommunikáció matematikai elmélete (1948).

 • 1952. június 10.

  Teljesen elkészült a Neumann János tervei alapján és vezetése alatt megépített IAS (az Institute for Advanced Study rövidítése) bináris számítógép. Habár folyik róla vita, de általában ezt a gépet tekintik a világ első tárolt programozású digitális komputerének. Az aritmetikai és logikai műveleteket párhuzamosan, nem pedig sorosan hajtotta végre, csöves memóriája volt, valamint egycímű utasításrendszert használt.

 • 1945. június 30.

  A Pennsylvaniai Egyetem Moore Intézete kiadja a First Draft of a Report on the EDVAC című „jelentésvázlatot”, melyet a technikatörténet csak First Draft címen emleget. Ez az „első vázlat” foglalta össze Neumann János és az ENIAC körül tevékenykedő matematikusok, villamosmérnökök elképzeléseit, amelyek az ENIAC továbbfejlesztésére, valamint egy új ENIAC kifejlesztésére vontkoztak. Bár vázlatnak indult, e füzet tartalmazza először a híres „Neumann-elveket”.

Előzmények

 • 1917. január 1.

  Orosz bevándorlók gyerekeként San Franciscóban megszületett Jule Gregory Charney legendás meteorológus, a modern időjárás-előrejelzés egyik kidolgozója. Charney 1948-ban lett a princetoni IAS meteorológiai kutatócsoportjának vezetője, és itt többek között Neumann János segítségével elméleti és gyakorlati kutatások során dolgozott ki olyan matematikai modelleket, amelyek lehetővé tették, hogy számítógépes módszereket alkalmazzanak a tudományterületen.

 • Szegedi beszédkutató informatikus kapta a Kempelen-díjat

  Kocsor András a beszéd-feldolgozási szakterület idei díjazottja.

 • 34 év után újra kiadták Neumann utolsó munkáját

  Új fordításban jelent meg a magyar tudós utolsó előadásait tartalmazó A számítógép és az agy.