Ne veszítsétek el az e-mailjeimet!

Elveszett levelezés

Kilenc év levelezését veszítette el tavaly a T-Home egyik ügyfele egy, a szolgáltató informatikai infrastruktúrájában előállt technikai hiba miatt. A kérdéses felhasználó ott hibázott, hogy a 2001 óta meglévő internet-előfizetéséhez járó e-mail címet mindez idő alatt kizárólag webmailfelületen keresztül használta, a leveleket sosem töltötte le a saját számítógépére. Ezt nevezhetjük óvatlanságnak, de az elvitathatatlan joga az ügyfélnek, hogy olyan módon használja a számára nyújtott szolgáltatásokat, ahogy neki tetszik. Meg hát pont ezt csináljuk az online levelezőrendszereknél...

Inbox Bár mi is nehezen hittük el, hogy több év levelezése elfért a T-Home által az ADSL-csomagban foglalt e-mail címhez adott tárterületen – amely ma 2 GB, de évekkel ezelőtt ennél jóval kisebb volt –, az adatait elvesztő előfizető sportot csinált abból, hogy ne legyen szüksége mentésre. „Az ADSL-piac kissé zötyögős indulásakor nagyon szerencsésnek mondhattam magam, hogy ha nem is az elsők között, de már nagyon korán előfizethettem a szolgáltatásra. A leveleimet nem kliensen (POP3 vagy IMAP), hanem a T-Home webmailfelületén keresztül értem el és kezeltem, amióta csak használom a levelezést. A teljes mailbox mérete körülbelül 100 MB volt. Igaza van abban, hogy általában ez 9 év levelezését bajosan tartalmazhatja, de mivel én csatolt állományokat egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán tartok meg, ez mind szöveges információként már tetemes levélmennyiséget jelent” – mondta el kérdésünkre.

Egy, a szolgáltató által nem részletezett, tavaly januárban karbantartás közben bekövetkezett váratlan technikai hiba miatt azonban az ügyfélnek a szervereken tárolt levelezése elveszett. Egyébként az eset több előfizetőt is érintett: a cég lapunknak pontos számot nem árult el, „kevés” postafiókról volt szó – fogalmaztak. Az adatvesztés azok számára, akik rendszeresen letöltötték a leveleiket, értelemszerűen kevésbé volt fájdalmas, már ha egyáltalán használták ezt a fiókot.

Hirdetés

A levelezés vajon mi?

A T-Home az ügyfélszolgálathoz forduló előfizetőt arról tájékoztatta, hogy nincs mód az elveszett adatok helyreállítására, majd többszöri levélváltást követően az ÁSZF-re hivatkozva egyhavi előfizetési díjat ajánlott fel kompenzációként. Ezt ugyan az ügyfél nem fogadta el, de a cég ennek ellenére megadta neki a grátisz hónapot, és ezzel lezártnak tekintette az ügyet.

A probléma rendezésének érdekessége, hogy a T-Home a panaszosnak az ÁSZF 14.1.2-es pontjára hivatkozva ajánlotta meg a kompenzációt, az egyhavi előfizetési díjat. A kérdéses pont azonban nem húzható rá a jelenségre, mert az egyértelműen az internetszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén fizetendő kötbérről szól. Az internet-előfizetés részét képező levelezésről egyáltalán nem esik benne szó, sőt az egész ÁSZF-ben sem, arról meg végképp nem, hogy mi történik akkor, ha az előfizető adott esetben fontos adatait helyrehozhatatlanul elveszti a szolgáltató

Mindez nem véletlen. Mint pont e sajátos eset kapcsán kiderült, az e-mail szolgáltatás nem része az internetszolgáltatásnak mint távközlési szolgáltatásnak. Ez a mai magyarországi jogállás szerint amolyan ingyenes kiegészítő, melyet a felhasználók az internetes hozzáférés részeként kapnak, és ezzel kapcsolatban a szolgáltatóknak semmiféle kötelezettsége nincs. Az egyik távközlési vállalat lapunk által megkérdezett, neve elhallgatását kérő forrása szerint ez amúgy is inkább nyűg az ISP-k számára. Messze nem prioritás e szolgáltatói levelezőrendszerek üzemeltetésének fejlesztése, mivel az előfizetők java része egyáltalán nem használja a csomagjához kapott fiókokat.

Illetékesség hiányában

Az ügyfél nem elégedett meg az egyhavi előfizetési díj jóváírásával, és az ügyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elé vitte, de a szakhatóság is csupán arra jutott, hogy mivel jelenleg a tárhelyszolgáltatás, a levelek kezelése nem minősül hírközlési szolgáltatásnak, nincs hatásköre az ügy vizsgálatára. Amint a tavaly szeptemberi döntésben fogalmaztak: „A Hatóság megállapította, hogy az e-mail postafiók tartalmának kezelésére, karbantartására, mentésére, archiválására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatói tevékenységekre, így az előfizetői értesítésekre vonatkozóan sem az egyedi előfizetői szerződés, sem a jelenlegi, illetve az adatvesztés időpontjában hatályos elektronikus hírközlési szabályok, valamint az ÁSZF sem tartalmaz rendelkezést.”

Az eljárást azzal szüntették meg, hogy a vita rendezése a felek megállapodásán alapulhat, illetve annak megoldását a bíróságtól kérheti az ügyfél.

- bj -

Azóta történt

Előzmények