A MAC cím megváltoztatása

Nehézségek

A számítógépek hálózati azonosításában óriási szerepe van a MAC address (fizikai cím, csatolócím) néven ismert azonosítónak, amely a hálózati adapterek jellemzője, az esetek többségében állandó. Ahol fizikailag is meg lehet változtatni, csak megfelelő segédprogram(ok) segítségével tehető meg.

A helyi hálózatokon és az internetszolgáltatóhoz való csatlakozáskor – ez utóbbi eset főleg a széles sávú kapcsolatok esetén fordul elő – a szerver (illetve a szolgáltató) biztonsági és egyéb szempontokból előírhatja, hogy feltétlenül azonosítani kell a hálózatra csatlakozó számítógépet, mégpedig pontosan a csatolócím alapján.

A probléma éppen itt lép fel. Egy kártyacsere vagy gépcsere esetén a hálózat mindaddig nem lesz elérhető MAC cím-ellenőrző rendszereknél, amíg az új adaptert vagy számítógépet nem regisztráltuk. Így akár napok is kieshetnek, ha történetesen péntek délután zajlik a kártya- vagy gépcsere, és a regisztrációt csak hétfő délelőtt végzi el a szakszemélyzet.

ADSL, kábelmodemes és más széles sávú kapcsolatoknál azért is ír(hat)ják elő az ügyféloldali végpontok csatolócímének rögzítését, nehogy illetéktelenül mások is csatlakozhassanak a felhasználó nevében. Ez azonban megnehezítheti a munkát, ha nem úgy kívánjuk csatlakoztatni a vendéggépeket a szolgáltatóhoz, hogy egy routeren vagy utána elhelyezett kapcsolón (switch) keresztül adunk internet-hozzáférést a számítógépeknek, hanem egyszerűen a DSL/kábelmodem ügyféloldali Ethernet-csatlakozójához kapcsoljuk egy közönséges patch kábellel. A MAC cím kiszolgálói oldalról történő ellenőrzése ugyanis használhatatlanná teszi az ilyen váltásokat.

Hirdetés

A széles sávú internetszolgáltatóhoz kapcsolódva a probléma részben azzal is kivédhető, hogy nem közvetlenül számítógépünkkel csatlakozunk, hanem egy routeren keresztül. Ez lehet egy 8-10 ezer forintos célkészülék vagy egy kiérdemesült régi számítógépből kialakított, rendszerint Linux alatt működő tűzfalas router.

A meglévő csatolócím (MAC address) kiderítése

Az első lépés a kiinduló és a kívánt MAC címek kiderítése és feljegyzése, mivel szükség lehet még a későbbiekben az eredeti állapot visszaállítására is. Windows 98/ME alatt a Start menü Futtatás… (az angol változatokon Start / Run) parancsával megnyíló parancssorba beírjuk a winipcfg parancsot.

A megjelenő panelen kiválasztjuk a hálózati adaptert, és ekkor láthatóvá – és feljegyezhetővé – válnak a hálózati kártya beállításai, többek között az adapter MAC address azonosítója is a panel Csatolócím mezőjében.

Itt a További információ… gombra kattintva egyéb adatok is kideríthetők a számítógép hálózati beállításairól, de ez jelen témánk szempontjából most mellékes.

A bővebb információt szolgáltató panelekhez persze úgy is eljuthatunk, hogy a winipcfg -all parancsot adjuk ki a parancssorban.

Windows XP alatt sem bonyolultabb az eljárás, parancssorban adjuk ki az ipconfig /all parancsot, amint a képen látható, ez valamennyi fontosabb információt rendelkezésünkre bocsátja.

Mindeddig még csak adatgyűjtő tevékenységet folytattunk, és nem módosítottunk semmilyen, a hálózat működését érintő beállítást. E lépések most következnek.

Módosítás Windows alatt

A módosítás lépései Windows 98/ME rendszereken

A Regedit parancs kiadásával (Start / Futtatás / Regedit vagy Start / Run / Regedit) indítsuk el a Windows beépített Registry-szerkesztőjét.

Természetesen melegen ajánljuk, hogy készítsünk – mint ahogy a Registry minden módosítása előtt ajánlott – a Registry adatbázisairól egy biztonsági másolatot.

Keressük meg a HKEY_LOCAL_MACHINE ágon a \System\CurrentControlSet\Services\Class\Net nevű kulcsot. E kulcs alatt nagy valószínűséggel további alkulcsokat találhatunk 0000, 0001, 0002, 0003 és hasonló neveken.

A korábbiakban feljegyzett adatok alapján keressük meg azt az alkulcsot, amelynek DriverDesc nevű változója a Winipcfg program által is szolgáltatott Ethernet csatoló adatait tárolja. Példánkban ez a 0002 alkulcs lesz. Itt hozzunk létre egy új karakterlánc típusú változót networkaddress néven (jobbklikk a változók képernyőterületén, majd a legördülő menüben Új / Karakterlánc és kattintás az OK gombra), és a frissen létrehozott változónak adjunk értéket is.

A beírandó MAC address egy 12 jegyű hexadecimális szám, amelyet folyamatosan kell megadni, elválasztó kötőjelek nélkül. Esetünkben a mellékelt ábrán is látható 00-00-E8-9F-99-25 címet például 0000E89F9925 formában kell beírni. Mivel azonban az egész műveletsort azért indítottuk, hogy megváltoztassuk gépünk csatolócímét, olyan MAC címet kell választani, illetve megadni, amit az ISP előír. Ha tehát van egy állandóan használt gépünk, amelynek csatolócímét ellenőrzi a szolgáltató, akkor ennek a gépnek a MAC címét kell – célszerűen írásban is – rögzítenünk, hogy a cseregépen is beállíthassuk a megfelelő azonosító címet.

Az új MAC address aktiválásához hagyományos (ISA vagy PCI) hálózati adapterek esetén a számítógépet újra kell indítanunk, és a Windows ettől kezdve már nem a hardveresen beégetett címet adja ki, hanem azt, amit a Registryben megadtunk. Más a helyzet, ha egy noteszgép PCMCIA (újabb nevén PC-Card) hálózati adapterével van dolgunk, mivel ilyen esetben a Windows újraindítását megúszhatjuk. Az előzőekhez hasonlóan itt is a winipcfg parancsot kell kiadnunk, majd a program paneljén válasszuk a hálózati adaptert, és szabadítsuk fel a DHCP beállításokat, végül zárjuk be a winipcfg programot.

A következő lépés a Vezérlőpult indítása. Itt nyissuk meg a PC Card appletet. Ezt a lépést úgy is megtehetjük, hogy a rendszertálcáról indítjuk el a kártya vezérlőprogramját, ha az úgy lett beállítva, hogy indítóikonja a rendszertálcán is megjelenjen. Állítsuk le szoftveresen a kártya működését, majd emeljük ki és tegyük vissza a PCMCIA kártyát. A winipcfg programot indítva újítsuk meg a Felújítás gombbal a DHCP beállításokat, majd az OK gombbal hagyjuk jóvá.

A módosítás lépései Windows 2000/XP/2003 rendszereken

Windows 2000/XP/2003 alatt egy SMAC nevű program segítségét is igénybe vehetjük a MAC address megfelelő átírására. A program próbaváltozata erről a linkről tölthető le. A próbaváltozatban az SMAC csak az aktív adapter MAC címét mutatja meg, és csak 0C0C0C0C0C01 értékre képes módosítani a csatolócímet. A teljes értékű változat a nem egészen 15 dolláros regisztrációs díj leszurkolása után tölthető le.

A program a Microsoft hardverkompatibilitási listáján (HCL) szereplő adapterek esetén használható garantált eredménnyel, a listán nem szereplő kártyáknál az eredményes működése nem garantált.

Néhány alapvető információ a csatolócímekről

A MAC address eredetileg a hálózati adapterek – és velük az őket tartalmazó számítógép – egyértelmű azonosítására szolgál. A fejlesztők szándékai szerint olyan kialakítást választottak, amellyel megoldható, hogy ne legyen két azonos cím. Ennek ellenére különböző levelezőlistákon több olyan hozzászólást olvashattunk az utóbbi években, amelyekben azon méltatlankodtak a levélírók, hogy egyes gyártók (például Asus) termékeinél előfordult, hogy az együtt vásárolt 5-10 számítógépen megegyezett a MAC cím. Még olyan levelet is olvashattunk egy internetszolgáltató szervizesétől, amelyben olyan internetszolgáltatás-kimaradásokról számol be, melyeknek az volt az oka, hogy – amint az a DHCP-szerver naplóit és beállításait elemezve kiderült – többször is előfordult, hogy egyszerre két ügyfél MAC címe megegyezett, és ez okozott problémát az IP-címek kiosztásában.

Amennyiben egy helyi hálózaton belül több géphez is ugyanazt a csatolócímet rendelik, ez hálózati problémákhoz vezet. Ezért mindenképp ellenőrizzük a MAC address-ütközéseket is, ha egy új gép vagy új hálókártya telepítésekor hálózati gondok akadnak.

A MAC address egy 6 bájt hosszú, rendszerint 12 hexadecimális számjeggyel ábrázolt szám, amelynek kialakítása az IANA (Internet Assigned Numbers Authority) szabályainak megfelelően történik. Az első három bájt a gyártó egyedi azonosítója, az utolsó három bájt a gyártó által meghatározott – elvileg ugyancsak egyedi – szám. Az SMAC fejlesztőinek az oldalán és az IANA lapjain számos linket találunk, amelyen megtalálhatjuk – némi kereséssel – az egyes gyártóknak kiosztott címtartományokat.

A 00-00-00-00-00-00 nem egy érvényes csatolócím, és ha valaki mégis ezt erőltetné, a hálókártya ezt nem fogadja el, és a beégetett MAC address marad meg. Ugyancsak speciális jelentésű az FF-FF-FF-FF-FF-FF fizikai cím, amellyel az Ethernet hálózat állomásai a szegmens valamennyi másik állomása által feldolgozandó szórásos kereteket jelölik meg.

További hasznos és érdekes linkek:

dr. Nagy Gábor

Hirdetés